Themaoverzicht

Armoede & Schulden

Hoofdthema's

Veel maatschappelijk kwetsbare mensen zijn niet goed in staat hun eigen kracht aan te spreken. Daardoor zijn ze vaak aangewezen op ondersteuning vanuit bijvoorbeeld overheidsinstanties. Vaak lukt het hen ook niet om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor ze steeds meer schulden opbouwen. Hoe kun je die neerwaartse spiraal doorbreken?
Wat ons betreft is dit de oplossing: krachtige samenwerkingsverbanden smeden tussen gemeente, sociaal werk, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Vandaar dit tweejarige project, waarin Sociaal Werk Nederland het voortouw neemt om relevante kennis en partijen in twaalf regio’s te verbinden. Die gezamenlijke inspanning zal eraan bijdragen dat mensen aan de onderkant weer de weg naar boven weten te vinden.

Meer weten over arme mensen, bonsaibomen en projectplan?

Nieuwsbericht

NOOM roept politici op: doe eindelijk iets aan de kostendelersnorm

Op 23 maart 2020 geplaatst door

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) deed onlangs een oproep aan Kamer- en gemeenteraadsleden om eindelijk iets te doen aan de kostendelersnorm, omdat die norm zo averechts uitpakt voor onder anderen oudere migranten. Hieronder de oproep van het NOOM.

 

Geachte Kamer- en Gemeenteraadsleden,

In deze bijzonder heftige tijden vraagt het NOOM uw aandacht voor een artikel over bankslapers in De Kanttekening. Hierin wordt de kostendelersnorm genoemd als een van de oorzaken van de schrijnende situatie waarin een groeiend aantal mensen, in het bijzonder oudere migranten, zijn beland. Ook de FNV besteedt uitgebreid aandacht aan de kostendelersnorm in een interview met twee gedupeerden.

De groei van het aantal daklozen en bankslapers onder zowel jongeren als (migranten)ouderen staat niet los van de kostendelersnorm. Steeds meer maatschappelijke organisaties zijn doordrongen van de negatieve gevolgen van de kostendelersnorm of hebben de afgelopen jaren de politiek opgeroepen deze ‘mantelzorgboete’ af te schaffen, waaronder ANBO, Armoedecoalitie Utrecht, Bijstandsbond, COSBO-Stad-Utrecht, FNV, Ieder(in), IOT, KBO-PCOB, Landelijke Armoedecoalitie, Landelijke Cliëntenraad, MantelzorgNL, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SMN, Koepel Gepensioneerden, Valente en Werkplaats COMO.

De afgelopen jaren zien we dat als het gaat om het vinden van oplossingen voor degenen die door de kostendelersnorm in de problemen komen, gemeenten naar de landelijke politiek wijzen en de minister van Sociale Zaken op zijn beurt naar gemeenten.
Langzamerhand dringt bij steeds meer (politieke) partijen het besef door dat de kostendelersnorm - als alle maatschappelijke kosten worden meegerekend- meer kost dan het opbrengt. 

Hoelang moeten we echter nog wachten totdat een volgende motie kostendelersnorm wél de steun krijgt van de meerderheid van de Tweede Kamer?
Vanuit het NOOM doen we een dringend beroep op u alles in het werk te stellen om de kostendelersnorm af te schaffen dan wel op z'n minst in deze moeilijke tijd de toepassing ervan op te schorten:  https://twitter.com/LameiroGarcia/status/1240207847859916801?s=20   
(Migranten)ouderen en jongeren met te weinig inkomen om van te leven en/of zonder woning hebben uw steun nodig. 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van NOOM,

Lucía Lameiro

Bron: NOOM
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten