Themaoverzicht

Armoede & Schulden

Actuele thema's Sociaal werk

Veel maatschappelijk kwetsbare mensen zijn niet goed in staat hun eigen kracht aan te spreken. Daardoor zijn ze vaak aangewezen op ondersteuning vanuit bijvoorbeeld overheidsinstanties. Vaak lukt het hen ook niet om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor ze steeds meer schulden opbouwen. Hoe kun je die neerwaartse spiraal doorbreken?
Wat ons betreft is dit de oplossing: krachtige samenwerkingsverbanden smeden tussen gemeente, sociaal werk, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Vandaar dit tweejarige project, waarin Sociaal Werk Nederland het voortouw neemt om relevante kennis en partijen in twaalf regio’s te verbinden. Die gezamenlijke inspanning zal eraan bijdragen dat mensen aan de onderkant weer de weg naar boven weten te vinden.

Meer weten over arme mensen, bonsaibomen en projectplan?

Nieuwsbericht

Aanbiedingsbrief Verzamelbrief aan gemeenten 2017-2

Op 18 juli 2017 geplaatst door

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de Verzamelbrief aan gemeenten. De Verzamelbrief is tevens aangeboden aan de Eerste Kamer.

In de brief vermeld Klijnsma onder meer dat gemeenten, hulpverlenende instanties en vrijwilligers spelen een cruciale rol bij het weer op verhaal laten komen van mensen met schulden. Voor een goede sturing op kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening op lokaal niveau is het essentieel dat gemeenten beter zicht krijgen op cliëntenstromen, zo bleek vorig jaar ook uit de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Ook noemt zij hoe Sociaal Werk Nederland, de NVVK, de Landelijke Cliëntenraad en de VNG binnen het ondersteuningsprogramma schuldhulpverlening met financiering van SZW aan de ontwikkeling van een gegevensset en een werkwijzer voor benchlearning voor de gehele keten (zie ook verzamelbrief 2017-1). Dit om op lokaal niveau meer cijfermatig inzicht in de effectiviteit van de keten van schuldhulp mogelijk te maken. Deze zal in 2018 beschikbaar komen en aansluiten bij de structuur van de Benchmark armoede en schulden van Divosa en van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. 

Verder aandacht voor randvoorwaarden en besluiten pilots inkomen en bijstand; De mogelijkheid bestaat voor gemeenten om voor financiering van hun onderzoek in het kader van de Tijdelijke Regeling Experimenten Participatiewet een beroep te doen op de regeling ESF SITS (Sociale Innovatie Transnationale Samenwerking), uitgevoerd door het Agentschap SZW. Deze regeling financiert vanuit het Europees Sociaal Fonds projecten gericht op sociale innovatie op het terrein van actieve inclusie met een maximaal kostenbedrag van € 380.000 (waarvan 50% eigen cofinanciering, dus tot € 190.000 ESF-subsidie). In totaal is er nog ruim € 2,6 miljoen beschikbaar (in theorie goed voor ongeveer 14 projecten). Er is sprake van een doorlopend aanvraagtijdvak.

Het rijk en de gemeenten vinden het van groot belang dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Om dit te realiseren, kunnen gemeenten op lokaal niveau via een integrale aanpak maatwerk leveren. Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten.

Les ook de bijdrage van Divosa.

Download 'Aanbiedingsbrief Verzamelbrief aan gemeenten 2017-2'

PDF document | 2 pagina's | 184 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Bijlagen

Bron: szw
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Armoede & Schulden
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten