Themaoverzicht

Armoede & Schulden

Actuele thema's Sociaal werk

Veel maatschappelijk kwetsbare mensen zijn niet goed in staat hun eigen kracht aan te spreken. Daardoor zijn ze vaak aangewezen op ondersteuning vanuit bijvoorbeeld overheidsinstanties. Vaak lukt het hen ook niet om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor ze steeds meer schulden opbouwen. Hoe kun je die neerwaartse spiraal doorbreken?
Wat ons betreft is dit de oplossing: krachtige samenwerkingsverbanden smeden tussen gemeente, sociaal werk, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Vandaar dit tweejarige project, waarin Sociaal Werk Nederland het voortouw neemt om relevante kennis en partijen in twaalf regio’s te verbinden. Die gezamenlijke inspanning zal eraan bijdragen dat mensen aan de onderkant weer de weg naar boven weten te vinden.

Meer weten over arme mensen, bonsaibomen en projectplan?

Nieuwsbericht

‘Schouders eronder’ - landelijk programma voor betere schuldhulp

Op 17 juli 2017 geplaatst door

Het signaleren van schulden kan nog beter en het oplossen effectiever. Om dat te bereiken gaat het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van start. Het programma zet in op een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen.

‘Schouders eronder’ is een uniek initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kan nog beter
Met het programma ‘Schouders eronder’ steken de partijen de hand in eigen boezem: hulp voor mensen met schulden moet toegankelijker worden en de lokale keten kan beter en efficiënter samenwerken.

‘Schouders eronder’ koerst op een forse professionaliseringsimpuls voor het brede lokale netwerk van schuldhulpverlening. Daarom zet het programma in op onder meer het bevorderen van kennis en vakmanschap van iedereen, professionals en vrijwilligers, die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden.

Onderzoek, kennisuitwisseling, blijven leren
Om dit te bereiken gaat het programma kennisuitwisseling en samenwerkingen tussen verschillende organisaties stimuleren. Dat vraagt om lerende organisaties die hun dienstverlening steeds aanpassen aan de veranderende omgeving. En het vraagt om lokale gangmakers die de kennis en kunde van de verschillende samenwerkingspartners verbinden en versterken.

Wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar de praktijk en andersom. Het programma legt de focus op kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Met hogescholen wordt een post-initiële ingangsopleiding ontwikkeld; het curriculum wordt herzien, bijscholing volgt.

Ook komt er een onderzoeksagenda in samenwerking met hogescholen en universiteiten. Daarbij is er veel aandacht voor het toepassen van goed werkende interventies in de praktijk.

Effectieve werkwijzen
Effectieve werkwijzen, inspirerende voorbeelden en unieke samenwerkingsverbanden krijgen een podium binnen het programma en worden landelijk gedeeld. ‘Schouders eronder’ zal de schuldhulpverleningssector ondersteunen bij het gebruik van effectieve werkwijzen, onder andere door de ontwikkeling van toolkits, zelfscans en apps en door het stimuleren van benchlearning.

Ambitieus programma
‘Schouders eronder’ gaat aansluiten bij bestaande programma’s en projecten. Met dit ambitieuze programma geven de vijf initiatiefnemers concrete invulling aan de belofte die zij in hun pamflet ‘Naar een betere aanpak van Schulden en Armoede’  hebben gedaan, en aan de toezegging van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer. Dit alles komt voort uit de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Rijksverantwoordelijkheid
In het pamflet hebben de vijf partijen ook een oproep gedaan aan het kabinet. Het Rijk is aan zet: dit programma kan niet zonder een basis van stevige verbeteringen op (macro-)terreinen van incassobevoegdheden, toeslagen, arbeidsmarkt en inkomensvoorziening. Ook hiervoor blijven de vijf partijen aandacht vragen.

Vervolg
De volgende stap van dit programma zal te vinden zijn op de websites van de vijf betrokken partijen. Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Christophe Geuskens, programmamanager Schouders eronder: cgeuskens@divosa.nl of 06 - 47 486 578.

Lees ook het interview met Christophe Geuskens op Zorg+Welzijn

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Armoede & Schulden
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten