Themaoverzicht

Armoede & Schulden

Hoofdthema's

Veel maatschappelijk kwetsbare mensen zijn niet goed in staat hun eigen kracht aan te spreken. Daardoor zijn ze vaak aangewezen op ondersteuning vanuit bijvoorbeeld overheidsinstanties. Vaak lukt het hen ook niet om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor ze steeds meer schulden opbouwen. Hoe kun je die neerwaartse spiraal doorbreken?
Wat ons betreft is dit de oplossing: krachtige samenwerkingsverbanden smeden tussen gemeente, sociaal werk, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Vandaar dit tweejarige project, waarin Sociaal Werk Nederland het voortouw neemt om relevante kennis en partijen in twaalf regio’s te verbinden. Die gezamenlijke inspanning zal eraan bijdragen dat mensen aan de onderkant weer de weg naar boven weten te vinden.

Meer weten over arme mensen, bonsaibomen en projectplan?

Nieuwsbericht

Doekle Terpstra: ‘laat sociaal werk zien in Zorgpact’

Op 27 oktober 2016 geplaatst door

Tot nu toe is het sociaal werk ‘onzichtbaar’ in het Zorgpact. Dat bleek op 14 oktober op een bijeenkomst over het Zorgpact, die was georganiseerd door Sociaal Werk Nederland, de Tintenwelzijnsgroep en het Zorgpact.

Het Zorgpact stimuleert samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten, zodat zij kunnen inspelen op die veranderingen in zorg en welzijn.

Gastheer die dag was Johan Brongers, directeur-bestuurder van de Tintenwelzijnsgroep en betrokken bij het Zorgpact Noord. Onder leiding van Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland) gingen sociaalwerkbestuurders in gesprek met Doekle Terpstra en zijn Zorgpactcollega’s. Doekle Terpstra prikkelde het sociaal werk en riep op zich meer te laten zien.
Lex Staal: ‘Samen met leden gaan we die handschoen oppakken.’ Het Zorgpact wil daar landelijk en in regiobijeenkomsten aan bijdragen.

Regionale zorgpacten en leren van onderop
Het Zorgpact startte in 2015. Het kabinet wilde toen naar analogie van het Techniekpact ook een pact voor de zorg, om de snelle ontwikkelingen in de zorg te kunnen bijbenen. ‘We moeten “adaptief” kunnen zijn,’ aldus Doekle Terpstra.

Als kwartiermaker wil Doekle Terpstra niet top down werken maar een appèl doen op regionaal eigenaarschap. Met lerende gemeenschappen wil hij een beweging van onderop creëren, gebaseerd op intrinsieke motivatie. Daarom zijn er regionale zorgpacten en een lerende omgeving van koplopers. Bestuurlijke dilemma’s probeert hij met een interdepartementale werkgroep op te lossen. Het motto is: kies voor radicale mensgerichtheid; werk niet meer institutioneel, maar ‘logo-loos’ over belangen heen.

‘Na een jaar is de opbrengst significant,’ aldus Terpstra. Er is een landelijk dekkend netwerk van zorgpacten met koplopers en innovatieve ideeën. Het Zorgpact ‘tilt’ deze initiatieven op en faciliteert verbinding en kennisdeling. Het kabinet krijgt in december een eerste, uitgebreide rapportage met voorbeelden over leren leren, samenwerking en zorg en technologie.

De positie van sociaal werk
‘We zagen al snel dat het niet alleen over zorg gaat maar ook over sociaal werk,’ aldus Terpstra. ‘Misschien moet sociaal werk zelfs voorop staan.’ Daarom zoekt Zorgpact nu manieren om sociaal werk en zorg dichter bij elkaar te brengen. Waar zitten nog knelpunten?

De aanwezige bestuurders noemen onder meer het niet-aansprekende taalgebruik en de jarenlange focus op zorg, terwijl het sociaal domein veel breder is dan zorg. De P van preventie moet prominent worden in het ZorgPact: praat niet alleen met GGZ als radicalisering in je gemeente een probleem is, maar trek het sociaal werk en dus de preventie erbij. Positieve gezondheid zoals Machteld Huber voorstaat mag ook hier in de lead. 

Verder zijn er ook initiatieven in het sociaal werk die weliswaar geen koploper zijn maar waar wel sprake is van innovatie, zoals in Friesland waar samengewerkt wordt aan de totstandkoming van een Associate degree Sociaal Werk in de Zorg.
En wat voegt het koploperschap toe, is de vraag aan Doekle Terpstra. ‘Het Zorgpact wil de beweging die gaande is zichtbaar maken, optillen en verder brengen. Op die manier kunnen het sociaal werk en sociaalwerkorganisaties het Zorgpact gebruiken.’

Lees het hele verslag in de bijlage, inclusief drie praktijkvoorbeelden en de conclusies uit het ‘slotdebat’.

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten