Nieuwsbericht

Lef en vertrouwen: Divosa Voorjaarcongres 2018

7 mei 2018 | 1 minuut lezen

Het zijn spannende tijden. Een relatief vers kabinet en binnenkort een nieuwe gemeenteraad. Intussen is de transformatie in volle gang, één van de grootste maatschappelijke veranderingen ooit. De grote vraag is natuurlijk: gaat het ons lukken? Gaat het ons lukken om te veranderen van systemen centraal naar mensen centraal? Van regels naar vertrouwen?

In de gemeentelijke uitvoering gaan we samen met partners zorgen voor de échte verandering in het sociaal domein. Dat daar veel voor nodig is, staat buiten kijf. Een centrale overheid die ruimte geeft aan gemeenten bijvoorbeeld. Een professional die oog heeft voor de kaders en regels en precies weet wanneer hij daar vanaf moet wijken. Voldoende middelen. Maar wat we voorál nodig hebben is lef en vertrouwen. Lef om de handschoen op te pakken en elkaar te inspireren om mensen weer centraal te gaan zetten. Om te experimenteren, om buiten de lijntjes te kleuren en om echt te durven veranderen. En vertrouwen. In onszelf, wij kunnen deze klus klaren. In onze medewerkers, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Klik door voor meer informatie en om aan te melden.