Nieuwsbericht

Aankondiging belronde tevredenheidsonderzoek Belastingdienst

26 april 2018 | 1 minuut lezen

Op verzoek van de Belastingdienst geven we dit bericht door aan organisaties die schuldhulp, formulierenbrigades, hulp bij invullen belastingformulieren en aanvragen toeslagen bieden. Het biedt u een kans om uw mening te geven over hoe de belastingdienst functioneert voor en ervaren wordt door clienten. Verbeterslag?

Recent is de Belastingdienst gestart met het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd namens de Belastingdienst door onderzoeksbureau Desan.

Uw organisatie kan tussen 23 april en begin juni benaderd worden door medewerkers van het onderzoeksbureau Desan. Hierbij meten zij de ervaringen en beleving van burgers en intermediairs aan de hand van een aantal vragen.

De medewerkers van het onderzoeksbureau benaderen Toeslagenintermediairs en maatschappelijke dienstverleners telefonisch om te vragen of zij aan het onderzoek mee willen werken. Na toezegging van de medewerking ontvangt de organisatie een link naar een online-vragenlijst.

Het onderzoek geeft een beeld van de beleving en ervaringen over de volgende onderwerpen:  

  • Hoe functioneert de Belastingdienst als organisatie?
  • Hoe ervaren burgers en intermediairs het contact met de Belastingdienst
  • Hoe ervaren burgers en intermediairs het aangifteproces?
  • Hoe ervaren burgers en organisaties het proces aanvragen en wijzigen van toeslagen?
  • Hoe gedragen burgers en ondernemers zich ten aanzien van belasting betalen én ontduiken?

De resultaten zullen worden geanonimiseerd en komen voor iedereen beschikbaar op https://www.fiscalemonitor.nl; de resultaten van 2017 zijn hier te bekijken.