Nieuwsbericht

Kamerbrief in reactie op oproep Armoedecoalitie over corona

Denise van Bemmel
26 maart 2020 | 2 minuten lezen

De Landelijke Armoedecoalitie, waarbij veel partijen waaronder Sociaal Werk Nederland zijn aangesloten, heeft op 17 maart jl. een oproep gedaan aan het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en het veld van schuldhulp en incasso. Gevraagd werd om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen die hierdoor worden geraakt in het bijzonder.

Staatssecretaris Van Ark heeft in een kamerbrief gereageerd op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen te beperken. 

Uiterst serieus signaal
Van Ark onderstreept het belang en de noodzaak van de oproep: “Het kabinet neemt uw signaal uiterst serieus. De gevolgen van het coronavirus treffen ons allemaal, maar we moeten ervoor zorgen dat mensen die het financieel moeilijk hebben niet (…) nog verder in de (financiële) problemen terechtkomen. Dat vraagt aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en adequaat handelen als dat noodzakelijk is.”

Reactie op voorstellen Landelijke Armoedecoalitie
“Het kabinet heeft inmiddels een noodpakket banen en economie gepresenteerd. Deze maatregelen moeten er onder andere voor zorgen dat mensen over een inkomen beschikken, zodat zij zo veel mogelijk in hun levensbehoeften kunnen blijven voorzien, waaronder begrepen huur, gas, elektriciteit en water.”

Staatssecretaris Van Ark gaat vervolgens in op de afzonderlijke voorstellen die De Armoedecoalitie deed in
haar oproep (zie de kamerbrief in de bijlage).

Ondertussen heeft staatssecretaris Veldhoven besloten om huisuitzettingen stop te zetten. Zie hierover dit artikel. En zie de bijlage bij dit artikel.

De Landelijke Armoedecoalitie
De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Neder;and, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.     
                                                                                                            

Lid wordenContact