Nieuwsbericht

Mijlpaal! De Nederlandse Schuldhulproute is gelanceerd

30 oktober 2019 | 2 minuten lezen

Een mijlpaal voor het project Moedige Dialoog: zo'n 200 belangstellenden kwamen woensdag naar de Bossche Verkadefabriek waar in aanwezigheid van koningin Máxima werd gesproken over de aanpak van schulden. De Schuldhulproute is een traject waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenvrij te maken door hen weer grip te geven op hun financiële situatie. 

Problemen voorkomen
De Nederlandse Vereniging van  Banken (NVB), gevormd door ABN, AMRO, ING, Rabobank en Volksbank, startte begin dit jaar met een proef in enkele gemeenten. Cliënten met schulden wordt gewezen op hulp. Door dit zo snel mogelijk te doen, worden meer problemen voorkomen. 

Sociaal Werk Nederland heeft via Moedige Dialoog, samen met de Rabobankfoundation en SchuldenlabNL mede de basis gelegd voor de Schuldhulproute. Het is voor het eerst dat de private en sociale sector samen optrekken om de schuldenproblematiek en armoede aan te pakken. De website van de Schuldhulproute vind je hier.

Ron Steenkuil, een van de partners, is met FIKks nauw betrokken bij de Schuldhulproute. Tijdens de bijeenkomst drong hij aan op een uitbreiding van het aantal deelnemers. Niet alleen banken zouden zich hiermee bezig moeten houden. Snel bleek dat vertegenwoordigers van onder meer Eneco, Mastercard, Essent en het Verbond van Verzekeraars zich willen aansluiten bij de Schuldhulproute en cliënten met betalingsproblemen willen wijzen op de route.

Banken gaan vroegsignaleren en doorverwijzen
Banken gaan klanten die geregeld rood staan doorverwijzen naar verschillende soorten schuldhulpverlening, om te voorkomen dat ze probleemschulden krijgen. Ook als je bijvoorbeeld snel je spaargeld opmaakt of betalingen van een banklening mist, wijst de bank je voortaan in je online bankomgeving of app op de website Geldfit.

In Nederland kampen 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Dat laatste begint vaak met betalingsachterstanden. Circa 2,3 miljoen Nederlandse huishoudens hebben structurele betalingsachterstanden, bijvoorbeeld bij de woningcorporatie, het energiebedrijf of de zorgverzekering. Het duurt vaak jaren voor mensen passende hulp krijgen en in die tijd loopt de schuld soms op tot tienduizenden euro's.

Uitleg van de schuldhulproute op Vimeo

7 november 2019

de link naar de website werkt niet

Lid worden