Nieuwsbericht

Net uit: de Moedige Dialoogkrant; van stress en schaamte naar financieel fit

Chris Bos
4 juli 2019 | 2 minuten lezen

'We staan aan de vooravond van grote veranderingen. Het aantal netwerken groeit. We gaan ons derde jaar in, met zicht op nog eens vijftien netwerken. Bovendien gaan we landelijk nauwer samenwerken met interessante partners als fiKks, Geldfit en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Met hen zijn we aan het zoeken naar een alternatief voor de gekmakende kronkelwegen en doodlopende straatjes waar mensen met schulden nu in belanden. We willen een snelle, overzichtelijke route die ook preventieve impact heeft. Daar samen aan werken met banken en het bedrijfsleven geeft echt energie én perspectief!'

Dat zegt Jacqueline Beekman in de net verschenen Moedige Dialoogkrant. Moedige Dialoog is inmiddels uitgegroeid tot een beweging met 25 publiek-private netwerken door het hele land. Dat is mooi, maar brengt ook nieuwe dilemma’s met zich mee. ‘Kan onze organisatievorm die groei wel aan? Is het denkbaar dat we op termijn een afzonderlijke, landelijke stichting worden? Welke voor- en nadelen heeft dat voor de betrokken partijen en voor de doelgroep? Kun je dan bijvoorbeeld wel het prettige karakter van een gedecentraliseerd netwerk behouden: een ronde tafel, zonder iemand aan het hoofd? Met dergelijke vragen moeten we de komende tijd aan de slag.'

Uitbreiden, opschalen en doorpakken
Wat is voor Jacqueline Beekman als lid van het kernteam van Moedige Dialoog de gedroomde toekomst van het project? 'Dat elke gemeente een eigen publiek-privaat netwerk heeft met lokale partijen die samenwerken in de strijd tegen armoede en schulden. En dat al die lokale netwerken duurzaam ondersteund worden door een landelijk netwerk. Dat netwerk houdt contact met de landelijke politiek en verbindt netwerken onderling zodat die van elkaar kunnen leren. Zo kunnen we bijdragen aan een sociaal en economisch gezond Nederland, daar ben ik heilig van overtuigd.’

Verder in de Moedige Dialoogkrant onder meer:

  • Ervaringsdeskundige Arnold Jansen: 'Ik ben nog steeds trots dat ik die stap heb gezet'
  • Financiële zelfredzaamheid begint bij een leven lang leren; In Rivierenland slaan gemeenten, sociale instellingen en het ROC de handen ineen om de financiële zelfredzaamheid van jongeren te verbeteren
  • Bedrijven en banken fiKksen het samen; interview met Ron Steenkuijl, directeur Corporate Affairs van ADG dienstengroep en een van de grootste werkgevers van Nederland
  • Alles wat je moet weten om loonbeslag te voorkomen; Bij Moedige Dialoog Walcheren traint budgetcoach Merijn Nuijten leidinggevenden uit het lokale bedrijfsleven
  • Groningers maken elkaars dromen waar; en dat helpt iemand om weer een netwerk op te bouwen, aldus ondernemer Thomas de Boer van Moedige Dialoog Groningen

Jacqueline Beekman is zeer tevreden over de krant. ‘Het geeft een mooi beeld van hoe we begonnen, waar we nu staan en welke kant we op moeten.’