Nieuwsbericht

Spierbundel Moedige Mensen1: vijftien sterke verhalen

Chris Bos
23 juni 2017 | 3 minuten lezen

‘Heel bijzonder dat we een overeenkomst tekenen om samen armoede aan te pakken,’ zei Marijke Vos in een kort vraaggesprek met Elze Vonk (directeur Wonen Rabobank Nederland) tijdens de bijeenkomst Moed en Morgen. ‘Voor ons is samenwerking met een bank echt een nieuwe stap. Uniek en heel spannend. Wat brengt jullie daartoe?’.
Elze Vonk: ‘We willen bijdragen aan welvaart en welzijn in Nederland. We willen mensen financiële rust bieden, maar we zien juist drie miljoen mensen met financiële stress. We zien dus veel verborgen leed, waar we iets aan willen doen vanuit ons kennisnetwerk. Ook vanuit onze coöperatieve oorsprong ligt samenwerking met maatschappelijke partijen voor de hand. Met honderd lokale banken gaan we dit uitrollen.’

Samen naar de voorkant
Een gemeenschappelijke doelstelling daarbij is in ieder geval om zorgwekkende geldstress eerder te signaleren. Elze Vonk: ‘We werken als Rabobank al jaren met budgetcoaches maar dat is vaak pas in een laat stadium. We moeten veel meer naar de voorkant en daarbij kunnen we veel leren van de kennis en ervaring van het sociaal werk.’
Andersom kan sociaal werk veel leren van de bedrijfsmatige insteek van banken en bedrijven, verwacht Marijke Vos. ‘Mooi dat de Rabobank net als wij gelooft in snellere hulp en een menselijke benadering. Dit gaat lukken.’
Een sprekend voorbeeld van publiek-private samenwerking is en blijft de Sallandse Dialoog. Ed den Besten (directievoorzitter Rabobank Salland) en Jan Jaap Kolkman (wethouder Deventer) vertelden erover.

15 kwartiermakers
De Moed-en-Morgenbijeenkomst bij de Rabobank in Deventer was het einde van Moedige Mensen1 en het begin van Moedige Mensen2. Moedige Mensen1 leverde in 15 arbeidsmarktregio’s prille netwerken op met vertegenwoordigers van onder meer sociaalwerkorganisaties, het (lokale) bedrijfsleven, gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Dankzij een nieuwe subsidie van SZW kunnen er voor Moedige Mensen2 15 kwartiermakers worden aangesteld, die gebundelde energie en ambities vastere vorm geven. De kwartiermakers presenteerden zich ieder met een pitch van één minuut.

Eerste Spierbundel voor Jetta Klijnsma
Staatssecretaris Jetta Klijnsma kon niet in Deventer zijn om het eerste exemplaar van de Spierbundel Moedige Mensen in ontvangst te nemen. Wel sprak ze in een kort filmpje haar grote waardering uit voor het project. ‘Ik heb een proefexemplaar van de bundel mogen inzien, en de vijftien netwerken staan er prachtig in beschreven. Ik hoop dat de andere regio’s die fantastische voorbeelden gaan volgen, zodat we met z’n allen een volgende stap kunnen zetten om de problemen van mensen met financiële sores effectief te tackelen.’

Ervaringsdeskundigen
Hoe je mensen al in een vroeg stadium van geldstress kunt bijstaan werd onderzocht in een leerzame workshop van Arjan de Jong. Aan de hand van vier stappen én de verhalen van tien ervaringsdeskundigen. ‘Welke extra oplossingen zie je voor het armoedevraagstuk’, ‘Welke aannames hanteer je daarbij?’, ‘Kloppen die met wat de aanwezige ervaringsdeskundigen vinden?’, ‘Wat zegt die toets over de voorgestelde oplossingen en hoe kun je ze bijstellen?’
Het leverde onder andere dit knelpunt op: mensen die met beginnende schulden kampen en aankloppen bij een hulpverlener, krijgen regelmatig te horen dat die ze niet kan helpen omdat hun schuld niet groot genoeg is...

Twee “TED talks”
Het programma werd gecompleteerd door twee “TED talks”. Ron Steenkuijl (directeur Corporate Affairs ADG) vertelde hoezeer hij schrok toen hij hoorde hoeveel werknemers van zijn bedrijf kampten met loonbeslag. Het zette hem aan tot het opzetten van de app FiKks: ‘Los geldzaken op voordat het geldzorgen zijn.’
Lector Nadja Jungmann riep onder meer op om niet alleen te stárten met innovatieve initiatieven rond armoede en schulden, maar ook om ze vooral door te ontwikkelen als ze niet meteen resultaat afwerpen. Want de problematiek is hardnekkig. ‘De toename van de schuldenproblemen lijkt af te vlakken, maar binnen de groep mensen met geldtekort groeit de groep bij wie de situatie ernstig is. We moeten echt alert blijven.’