Nieuwsbericht

Pilot: Gemeente Utrecht wil schulden 20 jongeren overnemen

9 mei 2017 | 1 minuut lezen

Utrecht wil in september starten met een door de gemeenteraad voorgesteld fonds, waarmee de gemeente schulden van jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar tijdelijk overneemt. Doel ervan is enerzijds te voorkomen dat hun schulden verder oplopen en anderzijds deze jongvolwassenen weer toekomstperspectief te bieden, zoals een studie volgen of werk vinden.

Dit fonds is een nieuwe maatregel binnen de stedelijke aanpak van armoede en schulden. Het streven is te starten met twintig geschikte en gemotiveerde jongeren en de aanpak goed te monitoren. De gemeenteraad neemt in juli een besluit over dit voorstel van het college.


Deelname staat open voor jongvolwassenen die buiten de reguliere Schuldhulpverlening vallen en met voldoende motivatie om hun financiële problemen aan te pakken. Zij nemen verplicht deel aan een educatie- en begeleidingstraject om hun huishoudboekje structureel op orde te krijgen. De deelnemers krijgen daarbij ondersteuning van professionals van Schulddienstverlening in samenwerking met hulpverleners van bijvoorbeeld het Buurtteam, Back-Up of de Stichting Jongerenwerk Utrecht. Dit fonds is een nieuwe maatregel binnen de stedelijke aanpak van armoede en schulden.

Van deze twintig gemotiveerde en geschikte deelnemers neemt de gemeente tijdelijk schulden over. Samen met de schuldeisers bekijkt de gemeente welk gedeelte van de schuld kwijt te schelden is. De restschuld betalen de jongvolwassenen binnen drie tot maximaal vijf jaar renteloos terug aan de gemeente. Zo wordt het fonds steeds weer aangevuld. De fonds is samen met jongvolwassenen, ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners uit de stad vormgegeven. Verder is gebruik gemaakt van ervaringen uit andere steden. Voor het fonds is maximaal €560.000 vrijgemaakt.

In Nederland heeft 14,5% van de jongvolwassen risicovolle schulden of betalingsachterstanden met gemiddeld een schuld van €15.000, vaak als gevolg van gebrekkig financieel inzicht (Panteia, 2015). In Utrecht zou het gaan om circa 9.000 jongeren. Vanaf 18 jaar zijn jongvolwassenen zelf financieel verantwoordelijk, maar zij weten hier niet altijd goed mee om te gaan, waardoor zij teveel geld uitgeven en lenen. Jongeren hebben vooral schulden bij de Zorgverzekering, DUO, Belastingdienst en CJIB. Het hebben van schulden zorgt voor stress en kan andere problemen veroorzaken zoals uitval op school, werkloosheid en zelfs dakloosheid. Dit belemmert sommige jongeren in het starten en afronden van een opleiding en het vinden of behouden van werk. Het fonds en de bijbehorende begeleiding biedt hiervoor een oplossing.
Meer informatie op de website van de gemeente Utrecht, Utrecht Nieuws.nl en artikel BinnenlandsBestuur. 

Contact