Nieuwsbericht

Pamflet Sociaal Werk Nederland, VNG, DIVOSA, NVVK. Naar een betere Aanpak van Schulden en Armoede

5 april 2016 | 3 minuten lezen

Rijksoverheid en gemeenten kunnen veel meer doen tegen armoede en schulden vinden VNG, Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep). Landelijke wet- en regelgeving rond armoede en schuldhulpverlening is veel te ingewikkeld en werkt vaak zelfs averechts. Sociaal Werk Nederland - voorheen de MOgroep-, VNG, Divosa en NVVK boden de Tweede Kamer een pamflet aan met een aantal vergaande concrete maatregelen om armoede en schulden wel beter te voorkomen, signaleren en beperken. Op donderdag 14 maart worden Armoede en Schulden besproken in de Tweede Kamer.

Marijke Vos, voorzitter MOgroep: “Armoede en schulden zijn urgente maatschappelijke problemen. Het stelsel voor schuldhulpverlening is een ramp. Wijkteams kunnen het niet aan. Schuldhulpverleners ook niet. Schulden lopen op.

Het is nu de tijd om echt stappen te zetten. Het Rijk is aan zet: hervorm als overheid je rol als schuldeiser. Vereenvoudig het systeem van bestaansminimum, inkomensvoorzieningen en toeslagen. Het is van de gekke dat we met het toeslagensysteem juist de mensen die wat lager opgeleid zijn en minder inkomen hebben opzadelen met de ingewikkeldste administratieve lasten. Stem terugvorderingen beter op elkaar af. Stem wetgeving vooraf beter af en zorg voor voldoende middelen voor schuldhulpverlenen en beschermingsbewind. Leer jongeren met geld omgaan.

Schulden veroorzaken huiselijk geweld. Werkgevers zien steeds meer werknemers met loonbeslag. Een huisuitzetting kost een corporatie € 6000, en als het gezin vervolgens uit elkaar valt ben je aan maatschappelijke opvang ook zo € 30.000 kwijt
. Voorkom die situaties. Schuldhulp moet sneller, efficiënter en menswaardiger.”

Gemeenten en sociaal werk: stelsel schuldhulp te duur en averechts
Armoede en schulden belemmeren miljoenen Nederlanders om actief mee te doen aan de samenleving. Schulden blokkeren het dagelijks functioneren en leveren stress en schade op.

Gemeenten steken veel energie en eigen middelen in het voorkomen van schulden en in effectievere schuldhulpverlening, onder andere via wijkteams. De kosten en investeringen overstijgen de bijdrage die gemeenten voor deze wettelijke taak krijgen.

Het sociaal werk in wijkteams, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties ziet dat het stelsel van schuldhulp mensen belemmert om uit hun schulden te komen. En nog erger: het stelsel veroorzaakt meer, hogere en nieuwe schulden. Een andere opstelling van de rijksoverheid is urgent.

De rijksoverheid als schuldeiser
De vier organisaties stellen in het pamflet Naar een betere Aanpak van Schulden en Armoede dat de preferente positie en andere bijzondere incassobevoegdheden van rijk en andere publieke instellingen beperkt moet worden. De beslagvrije voet moet gehandhaafd en simpeler worden. Afschaffing van bronheffing en de mogelijkheid voor een aanvullende ziektekostenverzekering tijdens het minnelijk schuldhulptraject staat ook op het lijstje, evenals de wettelijke belemmeringen voor het saneren van vorderingen zoals CJIB-boetes en fraudevorderingen bij uitkeringen.

De rijksoverheid als systeemverantwoordelijke
Vroeg geleerd is oud gedaan. Voorkom schulden en leer kinderen met geld omgaan in onderwijsprogramma’s. Het sociaal werk vraagt al langer om een wettelijk breed moratorium en een brede toegang tot het beslagregister voor de reguliere incasso en de schuldhulpverleners op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 

Budget armoede- en schuldenbeleid
Gemeenten geven jaarlijks veel meer uit aan bijzondere bijstand dan zij aan budget van het rijk ontvangen, blijkt uit recent Divosa-onderzoek. Daarom vragen VNG, Divosa, NVVK en MOgroep voldoende budget voor beschermingsbewind en de wettelijke mogelijkheid voor gemeenten om een rechter te adviseren bij een aanvraag voor beschermingsbewind. 

Vluchtelingen
Daarnaast is – zeker gezien de vluchtelingenproblematiek – een toereikend budget voor bijzondere bijstand noodzakelijk. Steeds vaker verwijst de wetgever bij invoering van nieuwe regelingen naar de bijzondere bijstand als een ‘logische’ demping voor (onvoorziene) inkomenseffecten voor inwoners.

De Rijksincassovisie die staatssecretaris Klijnsma maandag 4 april naar de Tweede Kamer stuurde is slechts een eerste abstracte stap naar een betere aanpak van armoede en schulden.

Het Pamflet vindt u in de bijlage.
Zie voor verdere berichtgeving de NOS, 20.00 uur journaal (vanaf 9'11') sociale vraagstukken., VolkskrantGemeente.Nu.

In verband met de AO 14 april update artikelen: reportage Eenvandaag: Klijnsma kookt met arme tienermoeders. 
Rapport Cordaid: Europa verliest slag tegen armoede, gaat VS achterna.
Armoede in cijfers, Movisie. ‚Äč

Lid worden