Nieuwsbericht

Met klantmanagers en Divosa samen aan de slag tegen Armoede en Schulden

24 maart 2016 | 2 minuten lezen

Armoede is een steeds ingrijpender maatschappelijk probleem in Nederland. Steeds meer mensen zitten langdurig in armoede en hebben problematische schulden. Sociaal Werk Nederland (toen nog: MOgroep) heeft het initiatief genomen om met de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en Divosa 15 regionale bijeenkomsten voor sociaal werkers en klantmanagers te organiseren met als doel: vanuit verschillende disciplines armoede en schulden duurzaam aanpakken. De VNG meldt dat ook.

Kwetsbare burgers in armoede of met schulden laten participeren op eigen kracht, daarvoor zetten allerlei professionals in het sociaal domein zich in. Vroegtijdig signaleren en preventief vanuit de wijk opereren vraagt kennis in elkaars vakmanschap en elkaars taal spreken. Maar hoe goed zijn professionals uit verschillende vakgebieden op de hoogte van elkaars activiteiten en missen ze geen kansen om effectiever samen te werken? De Participatiewet staat nog lang niet altijd op de agenda van wijkteams, zo blijkt uit recent onderzoek van Movisie.

We weten inmiddels dat mensen bij elkaar brengen bijdraagt aan lokale oplossingen rondom het vraagstuk armoede en schulden. Deze bijeenkomsten stimuleren sociaal werkers én klantmanagers om vanuit verschillende invalshoeken kennis te delen en innovatieve (maatwerk)oplossingen te bedenken.

De beroepsvereniging Klantmanagers van Sociale diensten roept klantmanagers op: stuit jij in je dagelijkse praktijk op de hardnekkigheid van armoedeproblemen en heb je het idee dat het anders kan en moet? Heb je het lef om de grenzen van je vakmanschap op te rekken door nieuwe wegen te bewandelen met professionals uit andere disciplines in je eigen regio? Laten we de kracht van onze verschillen benutten voor oplossingen van morgen!

Opzet en aanmelden
In 2016 en begin 2017 organiseren Divosa, de BvK en Sociaal Werk Nederland 15 regionale bijeenkomsten. Door middel van activerende werkvormen en gesprekken ga je ‘schatgraven’ en ontdek je nieuwe oplossingen om samen te werken tegen armoede. De eerste bijeenkomst is gepland op 19 april 2016 voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, in samenwerking met samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. De volgende data worden binnenkort bekendgemaakt. De bijeenkomsten duren van 09:30 – 15:30 uur en zijn kosteloos voor deelnemers.
Klantmanagers kunnen zich hier aanmelden, sociaal werkers mailen wolfsen@mogroep.nl 

Voor wie
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor sociaal werkers, klantmanagers en consulenten in het sociaal domein die kwetsbare burgers helpen met het terugdringen van armoede en schulden. In elke bijeenkomst streven we naar een gelijke verhouding sociaal werkers en gemeentelijke medewerkers.

BvK
De Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) zet zich in voor het bevorderen van de verdere professionalisering en het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van klantmanagers. Dit zijn de professionals die uitvoering geven aan sociale wet- en regelgeving binnen een gemeentelijke organisatie en participatie, re-integratie en/of inkomen als taak hebben.

Divosa
Divosa is de vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein met als doel: mensen in staat stellen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Dit doet Divosa onder meer via het programma Effectiviteit & Vakmanschap waarmee gemeenten worden gestimuleerd te werken aan een efficiëntere dienstverlening gebaseerd op wetenschappelijke methoden.

Sociaal Werk Nederland
Als branchevereniging maakt Sociaal Werk Nederland van sociaal werk een sterk merk. Sociaal werkers zijn immers de verbindende factor tussen zorg, onderwijs, wonen, welzijn en werk. Hun grote kracht is dat ze mensen helpen om op eigen benen te staan en mee te doen in de samenleving.

ContactLid worden