Nieuwsbericht

Vacature: projectleider Lerende keten Schouders Eronder (32 uur, Utrecht)

11 juni 2021 | 3 minuten lezen

Vacature van Divosa

Wil jij werken aan betere schuldhulp in Nederland? Heb je ervaring als senior projectleider of adviseur in het sociaal domein, ben je een goede netwerker en gesprekspartner voor zowel bestuurders als uitvoerders? Dan zoeken we jou voor het landelijke schuldhulpprogramma Schouders Eronder!  

Wie zijn wij?

Zo’n 1,5 miljoen huishoudens in Nederland kampen met serieuze schulden. Een groot maatschappelijk probleem waar Schouders Eronder iets tegen wil doen door de kennis en het vakmanschap rond schuldhulp te verbeteren. Het programma is een samenwerkingsverband tussen Sociaal Werk Nederland, de NVVK, VNG, Landelijke Cliënten Raad en Divosa. Schouders Eronder ondersteunt gemeenten, organisaties en professionals met lerende praktijken, het delen van kennis en ervaring en het versterken van lokale ketens in de schuldhulpverlening. In 2017 zijn we gestart met het professionaliseren en verbreden van de schuldhulp. Er is al veel gebeurd, maar we zijn er nog niet!

Juist nu, onder andere door de effecten van de corona-pandemie, zullen nog meer mensen met (dreigende) financiële problemen toegankelijke en effectieve hulp hard nodig hebben en daar zet Schouders Eronder zich voor in.

Tot en met 31 december 2022 ligt de focus van het programma op:

 • ketens helpen burgers te bereiken, toe te leiden en effectieve dienstverlening in te richten;

 • zorgen dat er breder gebruik wordt gemaakt van de kennis, instrumenten en ervaringen die beschikbaar zijn en dit wordt ingezet om lokale vraagstukken aan te pakken en op te lossen;

 • samenwerking op lokaal niveau versterken en verrijken. Het programma staat voor samen veranderen en innoveren op een methodische wijze waarbij we vooral nastreven dat we ook komen tot doen.

Wat ga je doen?

Je bent als projectleider verantwoordelijk voor de ondersteuning van de lokale ketens bij innoveren en veranderen. Je bent als medewerker ingebed in het werkprogramma van Sociaal Werk Nederland om vanuit daar de doelstellingen van Schouders Eronder vorm te geven. Samen met de collega’s van het team van Schouders Eronder en van de samenwerkende partijen:

 • werf en informeer je lokale ketens die willen innoveren en veranderen over de mogelijkheden vanuit het Schouders Eronder programma en de samenwerkende partijen;

 • faciliteer je deze ketens met het onderzoeken van hun eigen vraagstukken en richt je samen met hen hiervoor werkplaatsen in. Binnen deze werkplaatsen wordt in gezamenlijkheid mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht, getoetst, geïmplementeerd en geëvalueerd;

 • schiet je vanaf de zijlijn te hulp door de vraag te verbinden aan het aanbod aan kennis, instrumenten of ervaringen;

 • zorg je ervoor dat elke werkplaats een procesbegeleider heeft. Voor de procesbegeleider ben jij vanuit het programma het aanspreekpunt op inhoud en proces. Je monitort voortgang en resultaten;

 • help je de keten om te komen tot doen en deelt opbrengsten -van knelpunten, inzichten, oplossingsrichtingen tot best practices- landelijk zodat ook andere ketens hiervan kunnen leren;

 • ben je intern (mede)verantwoordelijk voor het in stand houden van diverse overleg- en afstemmingsstructuren binnen het programma.

Wie ben jij?

Bescheidenheid en lef, dat karakteriseert je. Je hebt ervaring met lerende ketens en met samenwerking tussen organisaties en weet dat jouw rol hierin faciliterend en ondersteunend is. Je zet zaken in gang en beweegt je soepel in het netwerk op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Met jouw werkervaring binnen het sociaal domein als leidinggevende, adviseur of strateeg heb je oog voor politieke urgentie, actualiteiten en uitdagingen. Je ziet snel waar de schoen wringt en wat er nodig is om voortgang te boeken. Je bent sterk in luisteren, reflecteren, coachen en het op een natuurlijke wijze ondersteunen van anderen.

Verder neem je mee:

 • Universitair werk- en denkniveau

 • Minimaal 7 jaar senior werkervaring binnen het sociaal domein

 • Sterke vaardigheden als projectleider (plannen, organiseren, regie houden, voortgang monitoren)

 • Zelfstandigheid, organisatie sensitiviteit en vermogen tot samenwerken

Wat hebben wij te bieden?

We bieden je een jaarcontract met kans op verlenging, een passend salaris (schaal 12 CAO Gemeenten met uitloop naar schaal 13, afhankelijk van kennis en ervaring), prima secundaire arbeidsvoorwaarden en een kans om aan de slag te gaan bij een ondernemende projectteam in het hart van het sociaal domein. Je komt in dienst bij Divosa, je verricht je werkzaamheden (vooral) vanuit het kantoor van Sociaal Werk Nederland in Utrecht.

Hoe nu verder?

Herken je je in deze vacature en heb je interesse, stuur dan uiterlijk 14 juni een e-mail met je motivatie en cv aan personeelszaken@divosa.nl ter attentie van Alexandra Bartelds. De eerste gesprekken vinden (online) plaats in de week van 21 juni. Een eventueel 2e gesprek wordt een week later gepland. Voor informatie over de vacature: mail of bel met Julia den Hartogh (j.denhartogh@schouderseronder.nl, 06 835 013 16), programmamanager Schouders Eronder.

Lees hier de vacature op de website van Divosa

ContactLid worden