Themaoverzicht

Arbeidsmarkt & Arbo

Arbeidszaken

De arbeidsmarkt voor medewerkers in de branche W&MD is de laatste jaren sterk veranderd. Sinds de economische crisis ligt de focus op doorstroom en uitstroom van medewerkers in plaats van op instroom. Het belang van arbeidsmarktfitte medewerkers met een goede arbeidsmarktpositie staat daarbij voorop. Het sectorfonds FCB (Fonds Collectieve Belangen) ontwikkelt namens sociale partners (Sociaal Werk Nederland en vakbonden) producten die daarbij helpen. FCB organiseert bovendien bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers rond leren en ontwikkelen. Stimuleringsregelingen en subsidies zijn beschikbaar voor (om)scholing, outplacementtrajecten, loopbaanontwikkeling en regionale arbeidsmarktinitiatieven.


 

Publicaties

 

Presentaties OPOF 17 november 2011

Tijdens het ochtendgedeelte zijn er presentaties geweest van Margot Scholte (MOVISIE) en Edwin Luttik (MOgroep) over de nieuwe social professional in relatie tot Welzijn Nieuwe Stijl, overheveling...

Hedy Raden Soedjono
-
589

Presentaties en stukken

Presentatie over rapport 'Arbeid in Zorg en Welzijn 2008' (Prismant) en employability. Verder een tweetal stukken over het instrument interviews waarvan u via Prismant gebruik kunt maken. Verslag...

Hedy Raden Soedjono
-
621

Presentaties en verslag overleg personeelsfunctionarissen 15 september 2011

Sprekers

De ochtend is gereserveerd voor Roger Lenssen. Roger Lenssen is een autoriteit op het gebied van mobiliteit. Hij is oprichter en directeur van de Smart-group, een organisatie- en...

Hedy Raden Soedjono
-
422

Overleg personeelsfunctionarissen 15 september 2011

Thema
De bezuinigingen en de gevolgen hiervan zijn voor de meeste organisaties binnen de branche W&MD verstrekkend. Om die reden heeft de MOgroep in februari en in april P&O-bijeenkomsten...

Hedy Raden Soedjono
-
612

Verslag OPOF 21 april 2011

De bijeenkomst voor personeelsfunctionarissen (OPOF) was geheel gewijd aan het thema ‘communicatie bij reorganisatie’. Gedurende de dag wordt dit thema vanuit drie verschillende invalshoeken...

Hedy Raden Soedjono
-
443

Presentatie Monica Wigman

Het overleg voor personeelsfunctionarissen (OPOF) op 21 april 2011 stond in het teken van communicatie bij reorganisatie. Monica Wigman gaf een presentatie over interne communicatie bij...

Hedy Raden Soedjono
-
488
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten