Themaoverzicht

Arbeidsmarkt & Arbo

Arbeidszaken

De arbeidsmarkt voor medewerkers in de branche W&MD is de laatste jaren sterk veranderd. Sinds de economische crisis ligt de focus op doorstroom en uitstroom van medewerkers in plaats van op instroom. Het belang van arbeidsmarktfitte medewerkers met een goede arbeidsmarktpositie staat daarbij voorop. Het sectorfonds FCB (Fonds Collectieve Belangen) ontwikkelt namens sociale partners (Sociaal Werk Nederland en vakbonden) producten die daarbij helpen. FCB organiseert bovendien bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers rond leren en ontwikkelen. Stimuleringsregelingen en subsidies zijn beschikbaar voor (om)scholing, outplacementtrajecten, loopbaanontwikkeling en regionale arbeidsmarktinitiatieven.


 

Publicaties

 

Presentatie OPOF 29 november 2012

Informatie over de actualiteiten van de ziektewet Het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet is inmiddels aangenomen door Tweede en Eerste Kamer en is daarmee definitief. Dit heeft een enorme...

Hedy Raden Soedjono
-
831

Competenties maatschappelijke ondersteuning

De MOgroep, vakbonden en beroepsverenigingen hebben tien Wmo-competenties voor sociaal werkers vastgesteld.

-
3082

FCB: Nieuwsbrief februari 2013: stimuleringsregeling!

De nieuwsbrief van het FCB met nieuws over de Stimuleringsregeling Leren enĀ Ontwikkelen, van werk naar werk: overstappen op de zorg?

-
736

Regionale arbeidsmarktcijfers Welzijn

Op de website van FCB staan nieuwe regionale arbeidsmarktgegevens. Op een overzichtelijke manier wordt per regio een beeld geschetst van de arbeidsmarkt. Hoe groot is de sector, wat is de...

-
729

11 februari 2013: Kennisbijeenkomst 'Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang kijken in de Zorg'

De regionale arbeidsmarkt voor Welzijn, Jeugdzorg, Kinderopvang (WJK) en Zorgorganisaties is aan grote veranderingen onderhevig. Cijfers laten zien dat er in de WJK sector uitstroom van...

-
740

Arbeid in Zorg en Welzijn 2012

Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Dit rapport is mede in opdracht van de MOgroep (FCB)...

-
1151

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen FCB

Organisaties in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening kunnen tussen 1 januari en 1 maart 2013 een aanvraag indienen voor een financiƫle bijdrage via de FCB Stimuleringsregeling...

-
3011

Presentaties OPOF 13 september 2012

Op de agenda van 13 september stonden 3 onderwerpen centraal: Crisis? Een goede start (deel2). Naar een lerende organisatie. Interactieve presentatie van Sylvia Jansen (business...

Hedy Raden Soedjono
-
578

Jaarverslag 2011 FCB

De branches Welzijn & Maatschappeliek Dienstverlenign, Kinderopvang en Jeugdzorg maken hectische tijden door. Dit vraagt om een goede inzet van mensen en middelen, voor een kwalitatief en...

-
672

Presentatie OPOF 10 mei 2012

Op donderdag 10 mei was de bijeenkomst voor de personeelsfunctionarissen in de sector (OPOF) geheel gewijd aan het teweeg brengen van veranderingen. Ans Huisman, coach en trainer van...

Hedy Raden Soedjono
-
470
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten