Themaoverzicht

Arbeidsmarkt & Arbo

Arbeidszaken & Ondernemerschap

De arbeidsmarkt voor medewerkers in de branche W&MD is de laatste jaren sterk veranderd. Sinds de economische crisis ligt de focus op doorstroom en uitstroom van medewerkers in plaats van op instroom. Het belang van arbeidsmarktfitte medewerkers met een goede arbeidsmarktpositie staat daarbij voorop. Het sectorfonds FCB (Fonds Collectieve Belangen) ontwikkelt namens sociale partners (Sociaal Werk Nederland en vakbonden) producten die daarbij helpen. FCB organiseert bovendien bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers rond leren en ontwikkelen. Stimuleringsregelingen en subsidies zijn beschikbaar voor (om)scholing, outplacementtrajecten, loopbaanontwikkeling en regionale arbeidsmarktinitiatieven.


 

Publicaties

 

BTW en combinatiefuncties

Welke vormen van 'uitleen' van een combinatiefunctionaris zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen voor het werkgeverschap en het betalen van BTW? De factsheet 'Vormen van uitleen' en BTW zet...

-
2778

Minister staat onbezoldigde leidsters op groep niet toe

Naar aanleiding van een peuterspeelzaal in Sudwest Fryslan stelt de minister dat op een groep niet twee onbezoldigde leidsters mogen staan.

-
2956

Presentatie OPOF 13 juni 2013

Presentatie van het UWV over het eigen risicodragerschap voor de Ziektewet en de financiële consequenties van de modernisering van de Ziektewet.

Hedy Raden Soedjono
-
2531

OPOF vernieuwing CAO WMD

Presentatie van Cees de Wildt, projectleider van de fundamentele heroverweging van de CAO, tijdens het OPOF op 13 juni 2013.

Hedy Raden Soedjono
-
2620

HBO-ers in de peuterspeelzaal

Sardes heeft een handreiking gemaakt over de HBO-er in de peuterspeelzaal voorschool /kinderopvang. Met beschrijvingen van verschillende functies en taken, knelpunten en aanbevelingen. De MOgroep heeft via de werkgroep G37 VVE hier ook input voor geleverd

-
2677

Factsheet ontwikkelingen kinderopvang

Geactualiseerde versie met gegevens over de kinderopvang per mei 2013. De factsheet biedt diverse cijfers uit en rondom de kinderopvangbranche.

-
1943

Monitor Kinderopvang 2012 laat sterke daling zien

Adviesbureau Buitenhek heeft de krimp onderzocht in de kinderopvang. Er wordt een omzet daling verwacht van 4,5 miljard euro naar 3 miljard in 2017. De groei van het aantal kinderopvanggroepen...

-
1494

Presentaties OPOF 7 maart 2013

Maarten Hüttner, adviseur Welzijn bij FCB, informeert over de Stimuleringsregeling en de trajecten die in gang zijn gezet. Mede door de stimuleringsregeling hebben in de afgelopen periode...

Hedy Raden Soedjono
-
958

Presentatie OPOF 29 november 2012

Informatie over de actualiteiten van de ziektewet Het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet is inmiddels aangenomen door Tweede en Eerste Kamer en is daarmee definitief. Dit heeft een enorme...

Hedy Raden Soedjono
-
841

Competenties maatschappelijke ondersteuning

De MOgroep, vakbonden en beroepsverenigingen hebben tien Wmo-competenties voor sociaal werkers vastgesteld.

-
3105
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten