Nieuwsbericht

Wat als een werknemer geen opvang heeft voor de kinderen?

16 maart 2020 | 1 minuut lezen

De kinderopvang en de scholen zijn t/m 6 april zijn gesloten. Alleen voor werknemers in vitale beroepen is echter opvang beschikbaar. De beroepen binnen het sociaal werk zijn (nog) niet aangemerkt als vitale beroepen. Dit betekent dat werknemers de opvang van hun kinderen vanwege de sluiting van de school en de kinderopvang zelf moeten gaan regelen. Indien dat niet direct lukt bestaat de mogelijkheid voor de werknemer om calamiteitenverlof op te nemen. Tijdens het calamiteitenverlof wordt het loon doorbetaald maar het verlof kan slechts enkele dagen duren.

De opvang van kinderen is de verantwoordelijkheid van werknemer(s), maar gevraagd wordt om begrip te hebben voor werknemers die er niet in slagen om de opvang (volledig) te regelen. Er kunnen bijvoorbeeld oplossingen gevonden worden in het combineren van werk en opvang en het werken op andere tijden.

Indien het niet mogelijk blijkt om opvang te regelen op de dagen waarop de werknemer normaalgesproken werkt, kunnen werkgevers bijvoorbeeld het loon volledig doorbetalen waarbij de werknemer voor een gedeelte van het verzuim, vakantie en/of overuren opneemt.

Sociaal Werk Nederland begrijpt dat dit niet in alle gevallen een oplossing kan zijn en is daarom in overleg met collegabrancheorganisaties en AWVN over oplossingen voor de sector met betrekking tot dit vraagstuk. Voor meer informatie zie hier de website van de AWVN.

Daarnaast kunt u met collegaorganisaties ervaringen en kennis delen over de bedrijfsvoering en het Coronavirus op ons platform.