Themaoverzicht

Arbeidsmarkt & Arbo

Arbeidszaken

De arbeidsmarkt voor medewerkers in de branche W&MD is de laatste jaren sterk veranderd. Sinds de economische crisis ligt de focus op doorstroom en uitstroom van medewerkers in plaats van op instroom. Het belang van arbeidsmarktfitte medewerkers met een goede arbeidsmarktpositie staat daarbij voorop. Het sectorfonds FCB (Fonds Collectieve Belangen) ontwikkelt namens sociale partners (Sociaal Werk Nederland en vakbonden) producten die daarbij helpen. FCB organiseert bovendien bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers rond leren en ontwikkelen. Stimuleringsregelingen en subsidies zijn beschikbaar voor (om)scholing, outplacementtrajecten, loopbaanontwikkeling en regionale arbeidsmarktinitiatieven.


 

Nieuwsbericht

Personeelstekort? Sluit je aan bij het Actie Leer Netwerk

Op 2 april 2019 geplaatst door

Op 3 december 2018 is het Actie-Leer-Netwerk van start gegaan. Het is een initiatief van VWS om iets te doen aan het groeiende personeelstekort in zorg en welzijn. Liefst door vernieuwende activiteiten op dat gebied te stimuleren en bij gebleken succes te verspreiden.

De manshoge posters met de leus “Ik zorg” kunnen bijna niemand zijn ontgaan. Het is een onderdeel van het landelijke actieprogramma Werken in de zorg waarvan ook sociaalwerkorganisaties kunnen profiteren. Het Actie-Leer-Netwerk is ook onderdeel van dat programma. Het sociaal werk is aangehaakt via het FCB; Karin Hofstede senior adviseur bij het Actie-Leer-Netwerk.

Veel organisaties werken momenteel al samen aan (creatieve) oplossingen voor de personeelstekorten. Daarom ligt de focus van het Actie-Leer-Netwerk vooral op het faciliteren van vernieuwing en het delen van informatie over goede initiatieven die zich al bewezen hebben. Juist om ze beschikbaar te maken voor anderen.

Het Actie-Leer-Netwerk beweegt zich op het speelveld van regionale werkgeversorganisaties, branche organisaties, onderwijspartijen, ministeries van VWS, OCW en SZW en de commissie Werken in de Zorg. Daardoor is het Actie-Leer-Netwerk goed op de hoogte van wat er speelt.

Zes thema’s
Werven van nieuw personeel alleen is niet voldoende. Om de arbeidsmarktvraagstukken daadwerkelijk aan te pakken is het ook nodig om op andere deelgebieden vaart te maken. Het Actie-Leer-Netwerk hanteert daarom zes thema’s; ieder thema krijgt binnenkort een aansprekend ambassadeur om de kar te trekken en lerende netwerken te stimuleren.

  • Arbeidsinnovatie
  • Uitstroom beperken
  • Werken naar talent
  • Meer uren werken
  • Gezond werken
  • Leven lang ontwikkelen

Koplopernetwerk
Bovendien is er een Koplopernetwerk waarin het werk, onderwijs en andere partners samenwerken aan nieuwe manieren voor het  oplossen van arbeidsmarktuitdagingen in zorg en welzijn. Via het Koplopernetwerk kunnen regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid met elkaar in contact komen en van elkaar leren. Daarvoor organiseert het Actie-Leer-Netwerk speciale (regionale) bijeenkomsten. Koplopers en de samenwerkingspartners kunnen rekenen op erkenning en een podium voor het ontwikkelde initiatief. Maar ook op ondersteuning bij verdieping of opschaling.

Ruimte in de Regels
Onder die noemer gaat het Actie-Leer-Netwerk aan de slag met knelpunten die arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn of het onderwijs in de weg staan. Dat gebeurt op basis van aangedragen vraagstukken en casuïstiek. Er is een laagdrempelig online loket voor het aanmelden van ervaren belemmeringen. Waar nodig brengt het Actie-Leer-Netwerk vraagstukken onder de aandacht van het ministerie van VWS, OCW of SZW (of meerdere).

Actieleren
Alle betrokkenen in een zorg- of welzijnsorganisatie, van cliënten tot bestuurders, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van personeelstekorten. Actieleren is het gezamenlijk en gestructureerd zoeken naar oplossingen door middel van goed geïnformeerd experimenteren en het testen van oplossingen: uitproberen, reflecteren, verbeteren. Het Actie-Leer-Netwerk ondersteunt dat door kennis over (het ontwerpen van) actieleren te verspreiden, netwerken te faciliteren, organisaties te ondersteunen bij actieleren en het ontwikkelen van een toolbox die organisaties helpt om actieleren vorm te geven.

Bron: FCB
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten