Themaoverzicht

Arbeidsmarkt & Arbo

Arbeidszaken & Ondernemerschap

De arbeidsmarkt voor medewerkers in de branche W&MD is de laatste jaren sterk veranderd. Sinds de economische crisis ligt de focus op doorstroom en uitstroom van medewerkers in plaats van op instroom. Het belang van arbeidsmarktfitte medewerkers met een goede arbeidsmarktpositie staat daarbij voorop. Het sectorfonds FCB (Fonds Collectieve Belangen) ontwikkelt namens sociale partners (Sociaal Werk Nederland en vakbonden) producten die daarbij helpen. FCB organiseert bovendien bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers rond leren en ontwikkelen. Stimuleringsregelingen en subsidies zijn beschikbaar voor (om)scholing, outplacementtrajecten, loopbaanontwikkeling en regionale arbeidsmarktinitiatieven.


 

Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland geeft gastcolleges aan eerstejaars social work

Op 5 oktober 2018 geplaatst door

‘Een flink deel van de studenten begint aan de opleiding vanuit de drang om mensen te helpen. Dat is ook prima, die drang heb je ook hard nodig. Tegelijkertijd is sociaal werker anno 2018 een vak dat je uitoefent binnen een ingewikkelde context. In een wijkteam, of in een groter netwerk; en vaak binnen een organisatie die steeds weer haar bestaansrecht moet bewijzen tegenover gemeenten die hen financieren. Het is belangrijk dat studenten daar al iets over meekrijgen in hun opleiding.’ Vandaar dat Sociaal Werk Nederland sinds vorig jaar gastcolleges geeft bij de opleiding “social work” aan de Hogeschool Utrecht.

Ondernemersgeest
‘Een zeer gemêleerd publiek,’ aldus senior communicatieadviseur Jennifer Elich, die ook dit keer de twee colleges verzorgde. ‘Sommigen komen net van de middelbare school, maar er zijn ook zijinstromers en doorstromers vanuit mbo-4 sociaal werk. En vooralsnog is deze gastles het enige moment binnen hun opleiding waarop ze iets horen over het verschijnsel “brancheorganisatie”; en eigenlijk ook over de profilering van de sector. Dus ik heb ook Prinsjesdag meegenomen, de Miljoenennota en onze voortdurende lobby in Den Haag. En ik heb ze ook een filmpje laten zien over sociaal werker van het jaar Sjef van der Klein. Hij maakt duidelijk dat sociaal werk tegenwoordig ook vraagt om ondernemersgeest; je kunt wel een goed idee hebben, zoals zijn ontmoetingskamer voor mensen met geheugenproblemen, maar daarna is het een kwestie van de juiste partijen bij elkaar brengen, lobbyen, regelen et cetera. Dat bleek voor studenten wel een eye opener. Maar gelukkig vonden de meesten dat ook heel inspirerend.’

Kom maar weer van je handen af
Sowieso helpt zo’n college al tijdens de voorbereiding ervan voor de ideeënuitwisseling tussen Sociaal Werk Nederland en de HU-docenten. ‘Dankzij onze contacten met leden kunnen we ook hen nog eens voeden met actuele ontwikkelingen. Een voorbeeld? Het huidige curriculum is deels nog geënt op “eigen kracht” en op “op je handen zitten”. Maar dankzij geluiden uit het veld en rapporten als die van de WRR en Evelien Tonkens weten we dat een grote groep kwetsbaardere mensen het op eigen kracht niet redden; en dat professionals die hen begeleiden niet op hun handen kunnen blijven zitten. Het is goed om daarover als hogeschool en branchevereniging in gesprek te blijven, zodat de opleiding blijft aansluiten bij de steeds veranderende praktijk.’

Sociaal werker: hét vak van de toekomst
Beide partijen hebben er ook belang bij dat meer jongeren kiezen voor het vak van sociaal werker. Jennifer Elich: ‘In de zorg is de vacaturenood nu al hoog, maar ook in het sociaal werk wordt het steeds moeilijker om gekwalificeerde mensen te vinden. Daarom doen we ook mee met de landelijke campagne Ik zorg. Het is een initiatief van het ministerie van VWS, waarvoor leden van ons zijn benaderd, waaronder De Schoor (Almere), MWW en SMWO (Goes) en ContourdeTwern (Tilburg). De aftrap is op 1 november, en hopelijk zien de hogescholen het effect daarvan volgend jaar augustus al terug in het aantal studenten dat zich dan aanmeldt.’

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten