Themaoverzicht

Arbeidsmarkt & Arbo

Arbeidszaken

De arbeidsmarkt voor medewerkers in de branche W&MD is de laatste jaren sterk veranderd. Sinds de economische crisis ligt de focus op doorstroom en uitstroom van medewerkers in plaats van op instroom. Het belang van arbeidsmarktfitte medewerkers met een goede arbeidsmarktpositie staat daarbij voorop. Het sectorfonds FCB (Fonds Collectieve Belangen) ontwikkelt namens sociale partners (Sociaal Werk Nederland en vakbonden) producten die daarbij helpen. FCB organiseert bovendien bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers rond leren en ontwikkelen. Stimuleringsregelingen en subsidies zijn beschikbaar voor (om)scholing, outplacementtrajecten, loopbaanontwikkeling en regionale arbeidsmarktinitiatieven.


 

Nieuwsbericht

Staat uw organisatie klaar voor de landelijke campagne Ik Zorg?

Op 2 oktober 2018 geplaatst door

Er zijn in de sector Zorg en Welzijn de komende jaren veel extra mensen nodig. Dit betekent dat meer mensen “moeten” kiezen voor een loopbaan in Zorg of Welzijn, en daar ook liefst moeten blijven werken. Daarom start de sector samen met het ministerie van VWS op 1 november 2018 de landelijke publiekscampagne Ikzorg. Dat schrijft minister De Jonge in zijn uitgebreide Kamerbrief Voortgang actieprogramma Werken in de zorg. 

Een overheidscampagne? Wat moet ik dan doen?
We vragen u als lidorganisaties om ook actie te ondernemen. Ook is het van belang dat het regionale contactpunt uw organisatie in het vizier krijgt. U kunt een contactpersoon benoemen in uw organisatie die de informatie rond de campagne bijhoudt. Sociaal Werk Nederland informeert u als er nieuw materiaal en nieuwe informatie is.

Hoezo Ikzorg.?
De vacaturenood is het grootst in de zorg: daar gaat het nu al om een tekort van tienduizenden medewerkers die nodig zijn in verpleeghuizen, wijkverpleging en ziekenhuiszorg. Maar ook in het sociaal werk zijn vacatures voor generalisten, jongerenwerkers, opbouwwerkers steeds moeilijker te vullen.

De campagne richt zich daarom op een brede doelgroep: scholieren/studenten, mensen die al in zorg en welzijn werken en mensen uit andere sectoren. Sociaal Werk Nederland is evenals andere brancheorganisaties vanaf het begin betrokken bij deze campagne.

#Ikzorg: de professionals centraal
De professionals staan in deze campagne centraal: letterlijk. Hun portretten en hun motivatie om juist dit werk te doen zijn vanaf 1 november te lezen en te horen op een speciale website, posters in abri’s, en via spotjes op radio en tv, bioscoopreclame enz. Op die manier laat de campagne zien dat werken in de zorg en welzijn veelzijdig en divers is. Zo hoopt men mensen te enthousiasmeren om ook in deze branche te komen werken.

Tijdens een #Ikzorg-bustoer door het land heeft het door het ministerie ingehuurde reclamebureau de afgelopen maanden foto’s van medewerkers gemaakt en verhalen opgehaald. Medewerkers vertellen wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat anderen moeten weten over het werken in zorg en welzijn. Een aantal van de lidorganisaties, waaronder De Schoor (Almere), SMWO (Goes) en ContourdeTwern (Tilburg) van Sociaal Werk Nederland is benaderd en heeft meegewerkt aan de campagne.

‘Ik zorg.’ is de ‘slogan’ geworden van de campagne: zowel op te vatten als ‘ik zorg voor’ als ‘ik zorg dat’. Ik zorg dat’ maakt welzijn en de sociale basis zichtbaar: niet alleen via de portretten van gefotografeerde sociaal werkers, maar ook door hun quotes en interviews die verwerkt worden in de teksten van de campagne.

Website, landelijk telefoonnummer, en de balie van uw organisatie?
Behalve spotjes, abri-posters en ander materiaal komen er een landelijk telefoonnummer en een website. Die bieden informatie, maar verwijzen ook door naar regionale contactpunten die worden opgezet door Regio Plus. Deze worden bemenst door regionale coördinatoren die via belscripts mensen te woord staan en doorverwijzen naar opleidingen, organisaties. Samen met de vakbonden en het FCB zorgen we ervoor dat deze regionale contactpunten goed op de hoogte zijn van de afspraken die landelijk gelden over instroommogelijkheden in het hele sociaal werk.

Daarnaast kan het zijn dat zij-instromers en jongeren inderdaad enthousiast worden en spontaan bij de lokale welzijnsorganisatie binnenstappen: het is prettig als uw baliemedewerker en collega’s dan gericht kunnen verwijzen naar eigen initiatieven en mogelijkheden van de organisatie, de campagnewebsite of de informatielijn. Zie ter inspiratie het interview met Eric Lemstra, directeur-bestuurder van Xtra.

De lancering van de campagne is voorzien op 1 november, met alle drie de bewindspersonen van VWS.
Kort daarvoor sturen we een update, met de naam en url van de campagne-website en de extra inhoudelijke informatie die we zelf en via de website van FCB hierover ontsluiten.
De Kamerbrief over de voortgang van het actieprogramma Werken in de zorg vindt u hier. 

Bron: Sociaal Werk Nederland en VWS
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten