Themaoverzicht

Arbeidsmarkt & Arbo

Arbeidszaken & Ondernemerschap

De arbeidsmarkt voor medewerkers in de branche W&MD is de laatste jaren sterk veranderd. Sinds de economische crisis ligt de focus op doorstroom en uitstroom van medewerkers in plaats van op instroom. Het belang van arbeidsmarktfitte medewerkers met een goede arbeidsmarktpositie staat daarbij voorop. Het sectorfonds FCB (Fonds Collectieve Belangen) ontwikkelt namens sociale partners (Sociaal Werk Nederland en vakbonden) producten die daarbij helpen. FCB organiseert bovendien bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers rond leren en ontwikkelen. Stimuleringsregelingen en subsidies zijn beschikbaar voor (om)scholing, outplacementtrajecten, loopbaanontwikkeling en regionale arbeidsmarktinitiatieven.


 

Nieuwsbericht

ACTUEEL - corona, werkgeversvragen Q&A en sociaal werk - handige websites, regelingen, online platform voor uitwisseling tussen lidorganisaties, sociaal werkers

Op 12 maart 2020 geplaatst door

Wij hebben voor u een online platform ingericht waar u ervaring en kennis kunt uitwisselen over alles wat te maken heeft met het coronavirus en de bedrijfsvoering. Het online platform vindt u hier

Belangrijke berichten en websites:

De Q&A's met werkgeversvragen van Sociaal Werk Nederland vindt u hier.
Dagelijks aangevuld met actuele vragen en antworden, verzorgd door JZO.

Afspraken VNG, VWS, VenJ en oa SWN - mbt waarborgen Sociaal domein - financiële zekerheid Wmo en Jeugdwet
Subsidieregeling SET E-Health digitale zorg op afstand.
Het sociaal werk is op 18 maart toegevoegd aan de lijst 'cruciale beroepen'.
Regeling Werktijdverkorting stopgezet - nieuwe coronamaatregel hier.
Waar kan ik terecht met MKBvragen?
Pakket maatregelen banen en economie dd 17 maart 2020 hier.
Kamerbrief maatregelen banen en economie ook voor zzp-ers (p 5) hier.
NOS over maatregelen banen en economie hier.
Bericht over werktijdverkorting hier;
Bericht over contractuele relaties en aanbestedingen hier;
Bericht over kinderopvang en werknemers hier;
Veelgestelde vragen UWV, werknemers, werkgevers hier;
En wat betekent 'contactloos' en 'afstand houden'? Lees hier. 

Handige links voor sociaalwerkers/professionals in tijd van corona
Wanneer blijf ik thuis als professional in de vitale sector sociaal werk?
Veilig online thuiswerken - website Autoriteit Persoonsgegevens
Het NJI - Nederlands Jeugdinstituut - informeert hier kinderen, ouders, opvoeders en professionals
RIVM voor professionals: laatste stand van zaken
Richtlijnen jeugdgezondheidszorg
De BPSW heeft een online themadossier Coronavirus voor professionals gemaakt.
Crisisfonds kwetsbare kinderen thuis - veiligheid en bezig zijn.
Webpagina arbeidsmarkt platform.

Overzicht telefonische hulpdiensten vind je op website Novadic-kentron

De speciale telefoonlijn van de ANBO is te bereiken van 09.00 tot 21.00 uur
De Helpdesk Welkom Online van Het Nationaal Ouderenfonds 09.00 tot 17.00 
De Luisterlijn vind je hier.

Sociaalraadslieden: info uitstel aanvragen voor belastingaangifte

Actuele corona-informatie mbt maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en dak-en thuislozen vind je op de site van Valente
Corona en Vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk: hoe hou je overzicht? Website NOV.

Update aanscherping regels dd 23-03-2020
De meest recente overheidsmaatregelen vindt u hier. 

Update persconferentie 15-3-2020 Minister Bruins en minister Slob. De eerder aangekondigde maatregelen worden verlengd t/m 6 april en aangevuld met een aantal extra maatregelen:

 • Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van sociaalwerkers en ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Handige websites voor werkgevers: MKB Neder

Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

 • Wie de volgende verschijnselen heeft moet thuisblijven: bij keelpijn, en/of hoest, en/of neusverkoudheid én eventueel koorts. 
 • Mijd sociale contacten.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn verboden. Restaurantbezoek mag.
 • Vermijd reizen met OV.
 • Beperk bezoeken aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. 
 • De scholen blijven open omdat anders de ouders die zelf mogelijk werken in de zorg, op die plekken hard nodig zijn. Scholen sluiten draagt in deze fase niet bij aan controleren van de crisis. Rutte doet hiermee een beroep op het onderwijs. Zie ook de website van de NOS.

Werk
Werk thuis, spreid werktijden, organiseer geen bijeenkomsten met meer dan 100 personen. De meeste sociaalwerkorganisaties hebben buurthuizen gesloten en werken online of telefonisch. 

Personeel in vitale processen
Blijf pas thuis als je klachten hebt + koorts.
Reis niet naar het buitenland.

Het is in alle gevallen belangrijk dat sociaalwerkzorgorganisaties de adviezen of aanwijzingen van de GGD en het RIVM overnemen. De GGD is in geval van een besmetting het eerste aanspreekpunt voor organisaties. Hier vind je de landkaart van de GGD; zoek op je eigen regio.

Informatie RIVM
Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staanDaar vindt u ook de veelgestelde vragen en informatiefilmpjes over het Coronavirus.

Heel Nederland
Heeft een medewerker een risicogebied bezocht of contact gehad met patiënten met een corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten? Advies:

 • Thuisblijven (uiteraard in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD).

Heeft een medewerker niet een risicogebied bezocht en geen contact gehad met patiënten met een corona infectie én wel klachten van verkoudheid of hoesten? Dan kan je, ook bij klachten, gewoon gaan werken.

Aanvullend advies Noord-Brabant
Voor zorgmedewerkers die niet een risicogebied hebben bezocht en geen contact hebben gehad met patiënten met een coronainfectie geldt:

 • Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.
 • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts: thuisblijven, in overleg met werkgever.
 • Koorts is bij >38 graden.

Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk:

 • Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en geen koorts hebben.
 • Als familieleden nog klachten hebben mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft.

Continuïteit
Als de continuïteit in gevaar komt door een groot aantal ziekmeldingen door het coronavirus (COVID-19) overleg dan met de GGD over de mogelijkheid werknemers te testen.

Extra maatregelen
Bij functies waarbij dat mogelijk is wordt tevens geadviseerd om thuis te werken en/ of werktijden te spreiden om contact en verspreiding te beperken. Deze adviezen gelden ongeacht contacten of bezoek aan risicogebieden.

In de bijlage onder dit artikel treft u een stroomschema over dit advies aan of bekijk het advies op de website van de RIVM.
En hier vind je de handreiking van VNO-NCW, MKB Nederland en de AWVN met informatie over de consequenties van het coronavirus voor organisaties in hun rol als werkgever. 

Bron: VGN, GGDnl, RIVM, Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten