Nieuwsbericht

Corona-richtlijnen mantelzorg, dagbesteding, maatschappelijke opvang

20 april 2020 | 2 minuten lezen

1- Richtlijn dagbesteding in coronatijd
Er is een landelijke richtlijn opgesteld voor dagbesteding aan kwetsbare mensen. Veel voorzieningen voor dagbesteding en -opvang zijn nu fysiek gesloten. De richtlijnen van het RIVM schrijven echter niet voor dat dagbesteding en -opvang per definitie in fysieke vorm geheel moeten worden stopgezet omdat niemand meer in een (kleine) groep bijeen kan komen.

Risico van besmetting bij kwetsbare mensen en het fysiek bijeenbrengen van kwetsbare mensen kan wel, maar moet lokaal goed worden afgewogen. Kwetsbare ouderen die thuis wonen en geen verkoudheidklachten hebben passend bij Covid19 kunnen in principe naar de gewone dagbesteding.

Professionals moeten per persoon echter afwegen of dit kan. Hiervoor gelden uiteraard wel de adviezen van het RIVM. Deze vindt u hier.
Ook het afwegingskader fysiek contact voor sociaal werkers kan hierbij behulpzaam zijn.
Er zijn ook landelijke richtlijnen ontwikkeld voor mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Deze treft u hier.

2 - Richtlijn mantelzorg in coronatijd
In de landelijke richtlijn mantelzorgondersteuning wordt uiteengezet hoe passende ondersteuning geboden kan worden aan mantelzorgers, zodat zij het kunnen volhouden en kwetsbare mensen in deze tijd zo lang en goed mogelijk thuis kunnen blijven.

In deze richtlijn zijn de stappen tot die passende ondersteuning van de mantelzorger weergegeven. Uitgangspunt is continuïteit van zorg en ondersteuning tijdens de coronacrisis. Dat geldt ook voor het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Centraal daarbij staat de zorgladder mantelzorg die door partijen is opgesteld. De richtlijn mantelzorg vindt u hier.

3 - Richtlijn Opvang van dak-en thuisloze mensen in coronatijd
De richtlijn ‘opvang van dak-en thuisloze mensen’ geeft gemeenten en aanbieders duidelijkheid over wat minimaal geregeld moet worden voor deze groep. Daarnaast neemt de overheid in deze tijd extra maatregelen om dak-en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. 

Gemeenten krijgen de ruimte tijdelijk af te wijken van de regels rond de verplichte zoektermijn van vier weken, waardoor zij jongeren van 18 tot 27 jaar versneld een bijstandsuitkering kunnen toekennen; verhuurdersorganisaties zullen tijdens de crisisperiode geen huisuitzettingen te doen, tenzij er evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast. Hypotheekverstrekkers zoeken met huiseigenaren naar oplossingen zoals het uitstellen van betaling van de hypotheeklasten en gaan in ieder geval tot 1 juli niet over tot gedwongen verkopen van woningen; gemeenten zijn opgeroepen te kijken naar nut en noodzaak van het nu handhaven op permanente bewoning van vakantieparken.
Als er geen onveilige situatie bestaat en bewoners gebruik maken van een recreatieobject met eigen keuken en badkamer, ziet zij geen reden om deze mensen op straat te zetten.

De richtlijn Opvang van dak-en thuislozen vindt u hier.

Lid wordenContact