Als brancheorganisatie willen we het sociaal werk zichtbaarder maken. Dat doen we onder andere door media-aandacht te genereren en aansprekende projecten en innovatieve organisaties onder de aandacht te brengen bij journalisten. Ook lanceren we zelf campagnes om sociaal werk een gezicht te geven. Een greep uit de afgelopen periode.

Scriptie over doorverwijzen van sociale wijkteams

Vita Kemp heeft in 2017 stage gelopen bij Sociaal Werk Nederland. Haar scriptie schreef ze over het doorverwijzingsgedrag van sociale wijkteams. Zorg + Welzijn schreef hier een mooi artikel over. 

Zorg+Welzijn
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is nu een half jaar 'in de lucht'. Dit artikel geeft mooi de status quo weer, inclusief reacties van sociaalwerkorganisaties. 

Nieuwsuur
Sociaal werk helpt worstelende burgers met hun digitale belastingaangifte.

Sprank artikel
Sociaal wijkteams moeten radicalisering signaleren, die stelling legde de Sprank-redactie voor aan een directeurenpanel, bestaande uit drie managers uit het brede sociale domein. 

Den Haag FM
Den Haag FM besteedt elke dinsdag in het radioprogramma Haagse Ochtendradio aandacht aan sociaal werk en welzijn in de stad. 

Ombudsman op bezoek in (gouden) gemeente Zeist
Op minuut 4.30 van deze uitzending van EenVandaag van donderdag 29 december 2016 kunt u meer zien over het sociaal werk in de gemeente Zeist. 

Artikel "Van straatschoffie tot voorbeelding sportcoach"
Sociaal werker in beeld. Sociaal Werk Nederland heeft geholpen dat dit artikel (zie bijlage) geplaatst werd in Trouw. 

Analyse Rijksbegroting 2017
Sociaal werk Nederland analyseerde de Rijksbegroting 2017 op die thema's waar het sociaal werk bij betrokken is. Op Prinsjesdag 2016 is dit artikel overgenomen door Binnenlands Bestuur.

SamenOud bij RTL4
In dit item uit het RTL4 programma Mij Een Zorg ging het over SamenOud. Kwetsbare ouderen die thuis kunnen en willen blijven wonen, kunnen soms wel wat hulp gebruiken. Maria Kooi van SamenOud Zuidoost Drenthe legt in dit tv-programma uit hoe het model SamenOud mensen kan helpen. Sociaal Werk Nederland heeft dit project helpen realiseren.  

Marijke Vos (voorzitter Sociaal Werk Nederland) over de haarvatenaanpak
Dat terroristen Nederland vooralsnog links laten liggen danken we aan onze haarvatenaanpak. Dat is ondertussen een breed gedeelde opinie. Sleutelfiguren houden de vinger aan de pols en trekken aan de bel bij signalen van radicalisering. Daarbij hoort wel een kanttekening stelde Marijke Vos zaterdag 9 juli in een uitgebreid artikel over radicalisering in NRC

Jongeren bieden Tweedekamerlid Loes Ypma 10 Jeugdhulp-Tips aan
Er moet een doorgaande, integrale aanpak komen voor kwetsbare jongeren die 18+ worden. Met een doordacht, individueel actieplan op maat. Dat stelt Sociaal Werk Nederland in de aanloop naar de behandeling van de voortgang van het nieuwe Jeugdstelsel, 30 juni in de Tweede Kamer. Ook moeten huisartsen en sociaal werk/jongerenwerk (beter) gaan samenwerken. Trouw heeft een artikel geplaatst over dit onderwerp.  

Definitief CAO akkoord
Het cao-onderhandelingsresultaat tussen Sociaal Werk Nederland en de vakbonden CNV en FNV is nu definitief. De leden van Sociaal Werk Nederland en de leden van de vakbonden hebben massaal gestemd voor de nieuwe CAO W&MD. Deze cao loopt van 1 april 2016 tot 1 april 2017. Magazine Zorg+Welzijn schreef erover.

Naar een betere Aanpak van Schulden en Armoede​
Sociaal Werk Nederland, VNG, Divosa en NVVK boden de Tweede Kamer een pamflet aan met een aantal vergaande concrete maatregelen om armoede en schulden te voorkomen, signaleren en beperken. Onder andere het AD en de NOS hebben hierover bericht. 

Voorkom achterstand, investeer in peuteropvang vluchtelingpeuters​
Jonge vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra moeten naar de peuterspeelzaal kunnen om leerachterstanden te voorkomen. Sociaal werk Nederland vindt dat het Rijk meer geld moet uittrekken om alle peuters professionele opvang te bieden. 'Het hangt nu af van de politieke en financiële positie van een gemeente,' constateert beleidsadviseur Eline Kolijn. Onder andere het AD en de NOS hebben deze berichtgeving opgepakt. 

Campagne de 10 gouden gemeenten
Uit interviews met wethouders en organisaties blijkt dat stevig partnerschap tussen gemeenten, inwoners en aanbieders dé sleutel is tot succesvolle transformatie in het sociale domein.Sociaal Werk Nederland schuift met deze campagne gemeenten naarvoren die goede voorbeelden zijn van een dergelijke samenwerking. Diverse media namen deze berichtgeving over, waaronder de NOS.  

Waarom moet de VOG zo duur?
Op 1 maart 2016 werd de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met 38% in prijs verhoogd. Sociaalwerk- en vrijwilligersorganisaties kunnen die kosten niet altijd dragen en de kans is groot dat ze de VOG niet meer aanvragen. Radio 1 Reporter dook in het waarom van deze verhoging en vroeg onder anderen Marijke Vos (voorzitter Sociaal Werk Nederland), Kamerleden en vrijwilligersorganisaties naar de gevolgen en vervolgstappen. Diverse media namen dit mee in hun berichtgeving. 

Brandpuntreportage over het belang van sociaal werk voor kwetsbare mensen​
Wat doe je tegen eenzaamheid? Hoe haal je mensen uit een isolement? Een klein initiatief in de Rotterdamse wijk Charlois lijkt de oplossing te zijn voor een groot sociaal probleem. Sociaal Werk Nederland heeft deze organisatie naar voren geschoven bij Brandpunt. 

Wintercampagne ‘Eenzaamheid, wat doe jij eraan?
Met kernpartner Coalitie Erbij heeft Sociaal Werk Nederland deze campagne tegen eenzaamheid vormgegeven en aan de media gepresenteerd. Babette van Veen was het gezicht van deze campagne. 

Belastingdienst: armer kunnen ze het wel maken​
In december 2015 vond de verrekening plaats tussen de nieuwe Toeslagen (huur-, zorgtoeslag) over 2016, en de te veel verstrekte toeslagen over voorgaande jaren. Per saldo werd er vervolgens op 21 december bij veel gezinnen weinig tot niets uitbetaald. Elke maand een gegarandeerd te laag inkomen dus, in heel 2016. Mensen bouwen zo nog meer schulden op door de automatische invordering van toeslagschulden: er blijft geen leefgeld over. Sociaal Werk Nederland zet zich in dit te stoppen. ReporterRadio1 wijdt hier dankzij Sociaal Werk Nederland een item aan met staatssecretaris Klijnsma.   

Ik wil delen
Home
Over ons
Profilering en Strategie
Wat we doenOnze leden in kaart
Voor Leden
Contact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten