Peet de Graaf

Uitlijning profielfoto

Functie: directeur-bestuurder
Kennis over: Cao en juridische zaken, Kwaliteit , Sociale verbondenheid, Bedrijfsvoering en effectiviteit, Jeugd en opgroeien, Ouderen en mantelzorg, Belangenbehartiging en profilering
Lid sinds: 04-02-2021
Lid wordenContact