De branche

Sociaal werk: keihard nodig!


Sociaal Werk Nederland telt in januari 2018 bijna 500 leden.

De gegevens hieronder zijn gebaseerd op het ledenbestand van 2017.

 

Bronnen: Ledenbestand Sociaal Werk Nederland, september 2018, Benchmark Sociaal Werk 2018 over 2017.

Sociaal Werk Nederland is een vereniging met leden die werken in het brede sociale domein en in deelgebieden als:

Waar staat de branche voor?

De missie van de branche is het versterken van de zelfredzaamheid en sociale omgeving van burgers en buurten. De branche is dé uitvoerder van de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning). De Wmo legt de nadruk op het leggen van verbindingen tussen burgers, op wederkerigheid en op alle mogelijke manieren van participeren. Sociaal werk is de noodzakelijke schakel voor lokale en landelijke overheden om het sociaal functioneren van burgers, groepen burgers en buurten te bevorderen.

Nieuwe tijden, andere methoden

De branche vernieuwt. Onder de noemer Welzijn Nieuwe Stijl ligt de nadruk meer dan ooit op het (her)ontwikkelen van de eigen kracht van mensen. Dat sluit goed aan bij de decentralisaties van AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. Sociaal werkers werken immers ook met de groeiende groep 'kwetsbaren': psychiatrisch patiënten, verstandelijk gehandicapten en mensen die moeilijk aan het werk komen. Ook zij vallen nu onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid en de Wmo. Ook voor hen geldt: meedoen doet ertoe.

Professionals én vrijwilligers

Welzijnsorganisaties werken veel en nauw samen met vrijwilligers. Ook de meeste zelfstandige vrijwilligersorganisaties zijn lid van Sociaal Werk Nederland. Voor bepaalde taken moeten zij wel gecoacht en begeleid worden: ook een buurthuis in zelfbeheer draait niet zonder coördinerende sociaal werkers. Bovendien zoekt sociaal werk altijd samenwerking met andere professionals in de wijk: woningcorporaties, (jeugd)zorg, onderwijs, zorg, sport, politie.

Sociaal werk: keihard nodig!

Participatie, integratie, preventie: abstracte termen voor concreet werk dat voorkomt dat mensen in dure zorg belanden. Sociaal werk is bovendien belangrijk voor het terugdringen van onveiligheid, schooluitval, uitsluiting, (sociale) overlast en spanningen die kunnen leiden tot botsingen tussen groepen in de samenleving. Dat is ook de kern van de campagne 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen! 

Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten