Visie en opdracht

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. De vereniging werkt samen met de sociaalwerkorganisaties aan sterk sociaal werk. We bouwen aan een sterke sociale infrastructuur in buurten. Door er te zijn met en voor bewoners als laagdrempelig aanspreekpunt. Door sociale contacten en netwerkjes te bevorderen en bewonersinitieven te faciliteren. het bieden van concrete hulp, ondersteuning waar nodig. Wat kan wel? Wat kun je zelf bijdragen? Wat heb je nodig?

Zo draagt het sociaal werk bij aan welzijn van bewoners vooral in kwetsbare buurten. Investeren in een duurzaam veerkrachtige samenleving levert onze maatschappij behalve meer welzijn ook meer welvaart op.

Motto: Speel de kracht van bewoners in buurten vrij. Leven is meer dan overleven.   
Dit zien we als onze belangrijkste opdrachten:

 • bouwen aan een sterke sociale basis in buurten, wijken, steden
  Sociaal werk is een cruciaal onderdeel van de sociale basis. Sociaal werkers zijn present in de volle breedte van het dagelijks leven in de wijk. Ze zoeken de interactie op: met scholen, op straat, speelplekken en ontmoetingsplaatsen, in wijkteams, en in contact met instellingen voor alle mogelijke kwetsbare groepen.
 • signaleren, acteren en verbinden
  Daarvoor zijn sociaal werkers immers opgeleid. Ze zien welke mensen onvoldoende doenvermogen hebben en helpen hen ‘in het leven van alledag’ oplossingen te vinden voor die problemen. Laagdrempelig, zonder indicatie, op maat, en vanuit het uitgangspunt ‘iedereen kan wát’. Collectief waar het kan en individueel waar het moet.
 • integraal ondersteunen van mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
  Dat doen we op basis van de eigen kracht van mensen en het inschakelen van hun omgeving.
 • actief burgerschap stimuleren
  Daarbij draait het om verbindingen leggen tussen vrijwilligers en burgers, tussen informele en formele netwerken, tussen professionals in eerste en tweede lijn.
 • zelf hulp bieden of anderen inschakelen als zelfredzaamheid en doenvermogen ontbreekt.

Sociaal Werk Nederland draagt de noodzaak van een daadwerkelijke transformatie in het sociaal domein krachtdadig uit: het gaat om echte veranderingen, een inclusieve samenleving met nieuwe oplossingen en een sterke sociale infrastructuur. Dat vonden we al toen we nog 'MOgroep' heetten. Niet repareren, maar transformeren.

Daarbij breekt Sociaal Werk Nederland een lans voor een groeiende groep mensen voor wie ‘eigen kracht en participatie’ een brug te ver is. Ze moeten kunnen blijven rekenen op noodzakelijke zorg en ondersteuning. Ze hebben behoefte aan goede sociaal werkers, die de competentie hebben om sociale netwerken te bouwen, vrijwilligers te coachen, mensen te activeren. En die daarbij kunnen samenwerken met andere professionals (wijkverpleegkundigen, jeugdhulpverleners, huisartsen, et cetera). Sterke sociaalwerkorganisaties staan voor sterk sociaal werk.

Sociaal Werk Nederland werkt landelijk samen met de organisaties die net als wij bewoners ondersteunen in het sociaal domein: oa. de VNG, AEDES, GGD GHOR, GGZ Nederland, Politie, Valente. We nemen deel aan vele overlegtafels en programma's van diverse ministeries om de belangen van inzet van sociaal werk en de bewoners, te behartigen. 

Kwalitatief goed sociaal werk voldoet aan de standaard van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Wat Sociaal Werk Nederland en het sociaal werk doen en betekenen lees je hier in de uitgebreide versie.

Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten