Samenwerkingspartners

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
De BMK is de branchevereniging van maatschappelijke kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een
basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van 0-12 jaar. Sinds 31 oktober 2016 werken BMK en Sociaal Werk Nederland samen.

 

 


Coalitie Erbij
Coalitie Erbij zet zich in om eenzaamheid in Nederland te bestrijden.

 

 


Effectieve schuldhulp
Alle beleidsinformatie rond schuldhulp voor gemeenten. Samenwerking van Nibud, Wijzer in geldzaken, Sociaal Werk Nederland, VNG, Divosa, NVVK, minsterie SZW.

 

FCB
FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. Zij bieden subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers, zodat deze hun werk optimaal kunnen doen.

 FCB logo


Trimbos instituut
Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Zij zetten zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Hierdoor draagt het Trimbos instituut bij aan een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.
 

W&MD
Deze site geeft informatie over beroepsontwikkeling, opleiding, scholing en feiten en cijfers binnen de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

 logo actieprogramma

 

 


Movisie
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Biedt toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid.
 

 


NISB
NISB is het Nederlands kennis- en innovatie instituut dat aanzet tot sport en bewegen om participatie, leefbaarheid en gezondheid te bevorderen.
 

 

NOV
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek en overheid.

 NOV

 

 


Vilans
Vilans is hét onafhankelijke landelijke kenniscentrum op het gebied van de langdurende zorg.

 


welzijn.tevreden.nl
Via speciale online onderzoeken kan men continue, en op een eenvoudige manier, ervaringen over producten en diensten delen met de aanbiedende organisatie.

 


Werk in Welzijn
Deze website is ontwikkeld door FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken, in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

De vacatures en stages worden aangeleverd door organisaties die werkzaam zijn in de branche.
 

 Logo Werk in welzijn FCB


MKB
Vertegenwoordigt 120 brancheorganisaties, 250 lokale ondernemersverenigingen en een groot aantal rechtstreeks aangesloten ondernemers. Samen goed voor ruim 150.000 bedrijven.
 

 


NJI
Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

 logo Nji


We Helpen
WeHelpen is een coöperatie en de website wehelpen.nl wordt dankzij de inzet van leden en ambassadeurs van de coöperatie gratis aangeboden aan iedere inwoner van Nederland.

 We helpen


Beter Oud
De ambitie van BeterOud is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden.

Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten