Van der Valk hotel Veenendaal

Ook mensen met ernstige psychiatrische problemen hebben het recht op een zo zelfstandig mogelijk leven. Beter nog, zo zelfstandig mogelijk zijn betekent een betere kwaliteit van leven. Maar de ondersteuning voor deze mensen vertoont gebreken die onder meer de bron van de stijging van het aantal ‘verwarde personen. Het congres verwarde personen helpt je in het bieden van goede ondersteuning
van mensen die dat verdienen. Informatie en aanmelden