Lidmaatschap

Lidmaatschap

Behoort uw organisatie tot de pakweg 20% organisaties in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening die nog niet zijn aangesloten bij Sociaal Werk Nederland? Dan mist u om te beginnen actuele informatie over relevante wet- en regelgeving, cao-afspraken, nieuwe ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden uit het sociaal domein op de dagelijks bijgewerkte ledensite en het Platform Sociaal Werk Nederland.

U mist ook het abonnement op Juridische Zaken Online, de unieke juridische dienstverlening voor leden van Sociaal Werk Nederland rond cao-zaken, arbeidsrecht en medezeggenschap. En u mist de mogelijkheid om uw stem te laten horen bij onze ledenraadplegingen, expertmeetings, adviescolleges en in de Verenigingsraad.
Andersom missen wij u als lid. We missen uw ervaringen, uw aanbevelingen, uw expertise. Dus versterk de branche, versterk het sociaal werk en word lid!

Voordelen van het lidmaatschap

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de leden door politieke lobby en profilering van het sociaal werk als innovatieve, onmisbare branche. Sociaal Werk Nederland onderstreept die rol in overleggen met ministeries, de politiek, gemeenten en samenwerkingspartners. We sluiten coalities met andere brancheorganisaties om integraal werken op lokaal en regionaal niveau te bevorderen en we zoeken de publiciteit als brandende kwesties daarom vragen.

Daarnaast biedt het lidmaatschap onze leden diverse mogelijkheden hun organisatie stevig te positioneren:

 • Leden kunnen meedoen in ontwikkelingstrajecten, pilots, denktanks en zo bijdragen aan het versterken van het sociaal werk.
 • Leden kunnen aan de slag met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk, om zich hiermee te positioneren op het gebied van kwaliteit en vakmanschap.
 • De stem van de leden bepaalt het mandaat voor de cao-onderhandelaars van Sociaal Werk Nederland bij onderhandelingen.
 • Sociaal Werk Nederland ondersteunt organisatieontwikkeling en ondernemerschap.
 • Leden hebben toegang tot Platform Sociaal Werk Nederland voor het delen van kennis, deelnemen in werkgroepen enz.
 • Leden ontvangen Sociaal Werk Nederland-publicaties gratis of met korting. 
 • Voor leden organiseert Sociaal Werk Nederland cursussen en bijeenkomsten tegen gunstige prijzen.
 • Groepen leden kunnen tegen betaling van aanvullende contributie een pakket van specifieke diensten afnemen.

Bovendien zijn leden van Sociaal Werk Nederland automatisch lid van ondernemersvereniging MKB-Nederland en:

 • hebben daarmee toegang tot - en kunnen invloed uitoefenen op - organen als de SER en de Stichting van de Arbeid.
 • kunnen meedoen aan innovatieve trajecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de branche.
 • kunnen participeren in MKB-regioraden.
 • ontvangen het MKB-maandblad Ondernemen!

Ledenkortingen dankzij mantelcontracten

Dankzij mantelcontracten kunnen we onze leden korting bieden op onder andere ziektekostenverzekeringen, HRM-trainingen, arbo-diensten, ict-diensten en juridische bijstand. Een compleet overzicht ervan vindt u hier.

Wie kunnen lid worden?

 • Organisaties die werkzaam zijn op het brede terrein van sociaal werk / welzijn en maatschappelijke dienstverlening én die onder de werkingssfeer (zie pagina 7) van de Cao Sociaal Werk vallen.
 • Organisaties die niet onder de werkingssfeer van de cao vallen, maar wél werkzaam zijn op het terrein van Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Valt u niet in een van beide categorieën, maar wilt u toch graag de ledeninformatie van Sociaal Werk Nederland ontvangen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een informatieabonnement (zie bijlage). Dat geldt bijvoorbeeld voor administratiekantoren.

Geassocieerd lid peuterwerk
Sociaal Werk Nederland is sinds jaar en dag de belangenbehartiger en ondersteuner voor organisaties met Peuterspeelzaalwerk. Om (geharmoniseerde) maatschappelijk geëngageerde organisaties met peuterspeelzaalwerk en/of peuteropvang te blijven bedienen, die hebben besloten de cao Kinderopvang toe te passen, heeft Sociaal Werk Nederland het ‘Geassocieerd Lidmaatschap Peuterwerk’ geïntroduceerd. 

Aanmelden
Direct aanmelden: download het aanmeldingsformulier en mail het ingevuld naar leden@sociaalwerk.nl. Een bevestiging ontvangt u voor aanvang van het lidmaatschap. Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar 030 721 07 21.

Contact