Activiteit

Bouwen voor ontmoeting

16 feb
Driebergen
16 februari 2012
Bijeenkomst
16 januari 2012 | 1 minuut lezen

Kan de manier van wonen eenzaamheid voorkomen of verminderen? Biedt (ver)bouw van woningen en (her)inrichting van de woonomgeving kansen voor het stimuleren van ontmoeting? Welke rol kunnen aanbieders van wonen, zorg en welzijn en hun samenwerkingspartners spelen bij het creëren van ontmoetingen?

Eenzaamheid krijgt steeds meer aandacht. Maar in relatie tot het thema bouwen en wonen is er nog weinig bekend. Met het toenemend aantal zelfstandig wonende ouderen en mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen, is het interessant te verkennen hoe er ontmoetingsgericht gebouwd kan worden.

Joke van der Zwaard, ontwikkelingspsychologe en zelfstandig onderzoekster op het terrein van sociale ongelijkheid, sociale mobiliteit en emancipatie in relatie tot wonen, opvoeding en onderwijs gaat tijdens deze bijeenkomst in op de sociale betekenis van vluchtige ontmoetingen en de kracht van publieke vertrouwdheid.

Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij introduceert u in het thema wonen en eenzaamheid, terwijl Yvonne Witter van het Kenniscentrum Wonen-Zorg enkele inspirerende woonzorgprojecten toont.
Meer informatie: http://www.kcwz.nl/bijeenkomsten/netwerkbijeenkomst_ontmoetingsgericht_bouwen
Direct aanmelden: http://www.kcwz.nl/bijeenkomsten/netwerkbijeenkomst_ontmoetingsgericht_bouwen/aanmelden

Lid wordenContact