Activiteit

Brede School congres

11 apr
11 april 2017
09:30 tot 17:00
Congres
31 maart 2017 | 1 minuut lezen

Het jaarlijkse congres Bredescholen besteedt dit jaar extra aandacht aan het rapport van de Taskforce kinderopvang-onderwijs. Voor het volleige programma zie http://www.logacom.nl/index.php?action=cong&recn=262#.WN5JXfnyjcs

Sociaal Werk Nederland was ook betrokken bvij de totstandkoming van het adviesrapport van de Taskforce. zie hiervoor: https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/peuterspeelzaalwerk-opvoedondersteuning/nieuws/5515-taskforce-verklein-kloof-door-betere-aansluiting-kindvoorziening-onderwijs

Lid wordenContact