Activiteit

OPOF bijeenkomst

22 maa
22 maart 2017
10:00 tot 16:00
Bijeenkomst
Vivian van Gameren
20 december 2016 | 2 minuten lezen

Op woensdag 22 maart hebben we wederom een aansprekend programma samengesteld voor de P&O’ers in de sector. Met als thema’s het beroepscompetentieprofiel van de sociaal werker, de opbrengsten van de campagne ‘Duidelijk over agressie’, de ins en outs van deeltijdpensioen en een generatieregeling voor oudere medewerkers, en uiteraard de stand van zaken van de cao-onderhandelingen.

Het programma ziet er als volgt uit:

We starten om 10 uur met een aantal mededelingen vanuit het bureau, waaronder informatie over de nieuwe helpdesk Kinderopvang, de cursussen en themamiddagen die op stapel staan en de mogelijkheden die het Gezond Rendement Fonds van Zilveren Kruis biedt om medewerkers in de sector in 2017 een veerkrachttraining te laten volgen.

Vervolgens is het woord aan Karin van der Burgt (projectleider Beroepsontwikkeling PPSW) en Sonja Liefhebber (adviseur MOvisie). In 2016 is vanuit het Actieplan Professionalisering W&MD gestart met de ontwikkeling  van het Beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de Sociaal Werker. Tijdens een eerdere OPOF-bijeenkomst heeft Sonja Liefhebber daarover verteld en de deelnemers gevraagd om input. Inmiddels is het eerste concept van het BCP gereed. In de valideringsfase wordt breed getoetst of de inhoud daarvan voldoende herkenbaar is voor de beroepspraktijk. Die vraag wil Sonja Liefhebber graag aan de deelnemers voorleggen. Mogelijk kan zij op dat moment ook al een tipje van de sluier oplichten over de eerste reacties van sociaal werkers; op de Dag van de Sociaal Werker op 15 maart vindt de aftrap van de validering plaats. Na de valideringsfase wordt het BCP ter vaststelling aangeboden aan sociale partners (vakbonden en Sociaal Werk Nederland). Het BCP staat niet op zichzelf. Het maakt onderdeel uit van het project Beroepsontwikkeling dat sinds kort valt onder het professionaliseringsprogramma sociaal werk (PPSW). Karin van der Burgt, projectleider Beroepsontwikkeling zal een korte schets geven van de andere (deel) projecten binnen PPSW en daarbij ook de relatie met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk schetsen.

Rond 11.30 uur geven Karen Hofstede (werkveldadviseur) en Davina Koudijs (adviseur arbo, scholing en ontwikkeling) van FCB een presentatie over de opbrengsten van de campagne ‘Duidelijk over agressie’, geven een beeld van de cijfers van agressie in onze branche en zij laten de deelnemers kort kennismaken met  de beschikbare tools. De campagne ‘Omgaan met agressie’ is in 2013 gestart op initiatief van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Binnen de campagne zijn er nuttige tools ontwikkeld om te gebruiken bij anti-agressiebeleid, die ook voor organisaties in de branche W&MD zeer bruikbaar en nuttig zijn.

Na de lunch leggen Rob van Vreedendaal (relatiemanager sociale partners) en Chris-Jan van Leeuwen (senior-adviseur HR-Advies) aan de deelnemers uit wat de mogelijkheden zijn voor oudere medewerkers om met deeltijdpensioen te gaan. Het blijkt dat de mogelijkheden onder medewerkerkers en onder P&O’ers om hiervan gebruik te maken vaak niet bekend zijn of dat het idee bestaat dat dit financieel zeer ongunstig zou zijn. Dit blijkt vaak enorm mee te vallen. Rob en Chris-Jan leggen uit hoe het in elkaar steekt. Daarnaast gaan zij uitgebreid in op de mogelijkheden van een generatieregeling, een regeling die erin voorziet dat oudere medewerkerkers minder uren gaan werken en minder salaris verdienen maar wel hun volledige pensioenopbouw (over het oorspronkelijke salaris) voort kunnen zetten. Rob en Chris-Jan schetsen de fiscale en pensioenrechtelijke kaders en vertellen welke afspraken hierover in andere branches zijn gemaakt.

De generatieregeling is ook onderwerp van gesprek tijdens de cao-onderhandelingen. Maaike Verheul praat de deelnemers hierover bij en ook natuurlijk over de andere gespreksonderwerpen met de vakbonden.

Het einde van de bijeenkomst is uiterlijk 16 uur.

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Locatie

Koningsbergerweg 9
Utrecht
14 maart 2017

Waar kan ik mij aanmelden?

Lid wordenContact