Activiteit

Ervaringskennis werkt voor sociaal werk

22 sep
22 september 2016
14:45 tot 17:00
Bijeenkomst
Marije van der Meij
17 augustus 2016 | 3 minuten lezen

Op 22 september organiseert Tranzo een discussiebijeenkomst over ervaringskennis in het sociaal werk, met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie.

Welzijn-salon van Tranzo
Jaarlijks organiseert Tranzo vier discussiebijeenkomsten met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de zorgsector (zie hier meer informatie over eerdere Zorgsalons). De Zorgsalon van 22 september staat in het teken van het belang van ervaringskennis voor sociaal werk. Het sociale domein is in beweging. De decentralisatie en omslag naar meer regie bij de burger en zijn omgeving houden grote uitdagingen in voor gemeenten, sociale organisaties en professionals. Maar wat betekent dit voor de burger, niet in het minst voor de meest kwetsbare burgers? Hoe kunnen hun perspectief en ervaringskennis worden meegenomen bij deze beweging? Dat is de centrale vraag van deze middag. De naam 'welzijn-salon' past wellicht beter bij deze discussiebijeenkomst.

Programma

14.45-15.00 uur:

Ontvangst met koffie en thee

15.00-15.10 uur:

Welkom door de dagvoorzitter:
Prof. dr. Tine van Regenmortel

15.10-15.50 uur:

Presentaties van de sprekers:

·  Ervaringskennis in onderzoek
Wilma Numans, Leila Attaf en Rob van Hest

·  Ervaringskennis in de praktijk
Georgette Groutars en Anouk Poll

15.50-16.45 uur:

Discussie

Bij discussie zullen aansluiten:

·  Mariette van Bavel
Beleidsmedewerker Sociale Raad Tilburg en lid van de Adviesgroep van het onderzoek van Wilma Numans

·  Team ED
Sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen.

16.45 uur:

Afsluiting en borrel


Aanmelden & meer informatie
Datum: Donderdag 22 september 2016
Tijdstip: 14.45 - 17.00 uur
Locatie: Villa de Vier Jaargetijden, Tilburg

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tranzo via tranzo@tilburguniversity.edu of 013- 466 2969.

AANMELDEN ZORGSALON 22 SEPTEMBER 2016

De sprekers van deze zorgsalon
Wilma Numans
is science practitioner bij de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo waar zij promotieonderzoek doet naar maatschappelijke kwetsbaarheid. Daarnaast is zij staffunctionaris Innovatie & Beleid bij ContourdeTwern.

Leila Attaf is burger met ervaringskennis in de rol van co-onderzoeker.

Rob van Hest is burger met ervaringskennis en kritisch meedenker in de klankbordgroep van het onderzoek. Daarnaast is hij actief in de politiek bij Voor Tilburg.

Sociaal werk onderzoek zou vooral moeten gaan om 'verbetering' (to improve) en niet enkel om 'bewijzen' (to prove). Idealiter heeft onderzoek tot doel verbetering van de kwaliteit van leven en/of de positie van burgers. Maar hoe bereiken we deze verbetering en wel voor diegenen voor wie het bedoeld is, de kwetsbare burgers? De eindgebruiker, met ervaringskennis, zal meer centraal moeten staan. Zij weten wat er gaande is, waar zaken beter kunnen en welke oplossingen er zijn. Ervaringskennis is nog niet vanzelfsprekend in onderzoek en praktijk rondom sociaal werk, maar kan wel grote waarde hebben en verbetering brengen. In deze presentatie komt dit spanningsveld aan bod: Hoe betrek je mensen bij onderzoek, de doelgroep alsook stakeholders die het verschil kunnen maken? Hoe kan of moet die betrokkenheid of participatie er dan uit zien? Welke dilemma's roept dit op?

Drs. Georgette Groutars is psycholoog en directeur en oprichter van Team ED, een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen in Amsterdam. Zij heeft jarenlange (internationale) ervaring in belangenbehartiging, onderzoek en projectontwikkeling vanuit clientenperspectief.

Anouk Poll is Adviseur Sociale Zorg bij Movisie met de aandachtsgebieden eigen regie, ervaringsdeskundigheid en mantelzorg.

Eerst vertellen we iets over ervaringsdeskundigheid in het algemeen (wat is het, hoe wordt het ingezet) om vervolgens toe te spitsen op het sociaal domein (onder andere over de inzendingen van de Movisie participatieprijs) en de samenwerking met het sociaal werk. Verder wordt het praktijkvoorbeeld van Team ED van Amsterdam toegelicht: hun ontstaansgeschiedenis, de bijbehorende ontwikkelde activiteiten en de huidige vorm. Voorbeelden op casusniveau van mogelijke samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en sociaal werk komen aan bod. We eindigen met 'lessons learned' uit Amsterdam over deze samenwerking.

Locatie

Noordstraat 36
5038 EJ Tilburg
Lid wordenContact