Activiteit

Ontmoeting in de buurt

08 jul
8 juli 2016
09:30 tot 13:30
Bijeenkomst
Lindy Odijk
1 juni 2016 | 2 minuten lezen

Deze bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers aan het Bouwstenen-netwerk Gemeenten, voorzieningen en vastgoed of beleidsmedewerkers die graag eens komen kennismaken. Iets voor uw contactpersoon bij de gemeente? Er wordt vanuit de sociale opgaven naar lokale voorzieningen en vastgoed gekeken.

Ontmoeting in de buurt
Samen duiken we in het thema ontmoeting in de buurt. Welke veranderingen zien we en welke rol heeft de gemeente? Ook kijken we naar de beschikbare beleidsinformatie over ontmoetingen in de buurt.

Veel veranderingen
De samenleving is in een aantal opzichten grondig aan het veranderen. Mensen ontmoeten elkaar op andere manieren (ook via social media) en op andere plaatsen dan voorheen. In de afgelopen jaren zijn veel buurthuizen gesloten en worden ontmoetingen anders georganiseerd. Veel mensen organiseren dat zelf en samen.

Aan de andere kant is er als gevolg van de economische crisis en het beleid rond wonen en zorg weer meer behoefte aan laagdrempelige ontmoetingsplekken in de buurt. Veel publiek gefinancierde zorginstellingen, scholen, sportverenigingen, bibliotheken, cultuurcentra en kerken, maar ook winkels en horecagelegenheden willen graag dé ontmoetingsplek van de buurt zijn. Maar leiden meer ontmoetingsplekken niet juist tot minder ontmoetingen?

Hoe ga je daar als gemeente mee om? Heb je een rol als het om ontmoeten gaat en zo ja, voor wie en welke? Hoe werk je aan de veranderingen in beleid?

Ontmoeten, wat is dat eigenlijk?
Wat weten we eigenlijk van ‘ontmoeten’? Wie heeft welke behoefte, hoe wordt deze ingevuld en helpen de beleidsmaatregelen van gemeenten om de doelen die ze hiermee nastreven te bereiken? Welke beleidsinformatie hebben we ter beschikking en van welke bronnen maken we echt gebruik? Kunnen big en open data hieraan wat toevoegen? Kortom; tijd voor een herijking.

Komt u ook?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers bij gemeenten. Van leden van het Bouwstenen-netwerk 'Gemeenten, voorzieningen en vastgoed' horen we graag of u al dan niet aanwezig bent.

Geen lid van het netwerk en toch deelnemen? Dat kan voor het speciale kennismakingstarief van € 125,- (exclusief BTW). Als u zich vervolgens aanmeldt als deelnemer aan het netwerk brengen we dit bedrag in mindering. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Datum, tijd en locatie

  • Vrijdag 8 juli
  • 9.30 - 13.30 uur (inclusief lunch)
  • Doe-het-zelf-café De Rooie Cent, Hooglandseweg Zuid 34 in Amersfoort (route-info); overdag de werkplek van Bouwstenen, 's avonds en in het weekend privaat buurthuis.

Lees hier het uitgebreide programma en aanvullende informatie

Lid wordenContact