Activiteit

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling / huiselijk geweld

08 sep
De Reehorst, Ede
8 september 2016
09:00 tot 17:00
Congres
Monique Kaasjager
9 mei 2016 | 1 minuut lezen

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Nederland telt ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die blootgesteld worden aan een vorm van kindermishandeling. Professionals en instellingen hebben een belangrijke rol in het bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld.


Professionals zijn verplicht om te werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen moet worden omgegaan. Maar in de praktijk werkt de Meldcode nog niet optimaal, mist er aandacht voor herhaald slachtofferschap en blijkt praten met kinderen en samenwerken een heikel punt.

 

Wat leert u tijdens het Jeugdhulpcongres | Kindermishandeling en huiselijk geweld?

  • U verdiept zich verder in de Meldcode en kunt beter signaleren 
  • U brengt (mogelijke) aanpassingen op de Meldcode en de uitvoer daarvan in de praktijk
  • U begrijpt de monitorfunctie van Veilig Thuis beter
  • U krijgt inzicht in het voorkomen van herhaald slachtofferschap bij kinderen
  • U leert interdisciplinair samenwerken
  • U leert duurzaam samenwerken met betrokken organisaties

Schrijf u direct in!

Meer informatie en aanmelden hier >

Lid wordenContact