Activiteit

Jongerenwerk Nieuwe Stijl

17 mei
17 mei 2016
Seminar
Chris Bos
31 maart 2016 | 1 minuut lezen

 De 15-daagse geaccrediteerde opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl

•             Preventie, signaleren en tegengaan van radicalisering.

•             Aan de slag met hanggroepen.

•             Voorkoming overlast en bevordering veiligheid.

Het zijn meer dan ooit dé actuele thema's in gemeenten.

Voor veel gemeenten en organisaties is het niet eenvoudig om het jongerenbeleid goed vorm te geven. Het spanningsveld tussen repressief en preventief handelen, het inkopen van goed jongerenwerk, aandacht voor jongerenparticipatie, een goed werkend veiligheidsbeleid, etc. Het is zomaar een kleine handgreep van thema’s en vraagstukken.

Omdat straatcultuur steeds meer elke laag van de maatschappij beïnvloedt, is dit ook van invloed op de school (en burger)cultuur.

In de media is er veel discussie over de juiste aanpak van deze jongeren. Begrip en preventief werken of repressieve maatregelen? In de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl leert Frank van Strijen de deelnemers situationeel correct te handelen. Rationeel inzicht hebben in het hoe en waarom van het gedrag, los van de vraag of men het met het gedrag eens is. Een juiste balans tussen didactisch handelen versus pedagogisch handelen.

 De 15-daagse geaccrediteerde opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten aan om werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven.

Subsidie

De organisatie FCB biedt onder bepaalde voorwaarden subsidiemogelijkheden voor de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl.

Accreditatie

Afname van de volledige opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl (PE-nr.182731) levert 15,40 registerpunten op voor in het Registerplein (BAMw) geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Startdatum opleiding: 17 mei 2016

Lid wordenContact