Activiteit

Voorkomen is beter dan genezen: de waarde van collectief werken in sociale teams

22 apr
22 april 2016
09:00 tot 13:00
Congres
sisca sytema
21 maart 2016 | 2 minuten lezen

Zijn de tien beloften van de decentralisaties ingelost?
Preventief werken kost toch geen geld?
Zorgt burgerkracht voor tweedeling?

De LAWEI - Drachten

Veel taken in de Jeugdzorg en Wmo/AWBZ zijn vanaf 2015 naar gemeenten overgeheveld. Deze gemeentelijke taken in welzijn & zorg zijn veelal belegd bij sociale (wijk)teams. De herindicaties door gemeenten van Zorg in Natura en van PGB’s beginnen te lopen. De meeste herindicaties zijn de gemeentelijke deur uit en de zorgbudgetten lijken beheersbaar.
 
Het is dus juist nu een goed moment om te kijken of de oorspronkelijke inhoudelijke doelen van de decentralisaties in Jeugd en Wmo worden gerealiseerd. Of dat die doelen nieuw leven moet worden ingeblazen! Daarom organiseert KIONN samen met de Werkplaatsen Sociaal Domein (voorheen Wmo werkplaatsen) Friesland en Noord op 22 april een conferentie.

Doel

Het doel van onze conferentie is om een thermometer in de huidige uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet en de Wmo te steken en om gelijktijdig inspiratie op te doen en kennis te maken met de methodes en werkwijzen van de toekomst.

Graag willen wij u uitnodigen om bij deze conferentie aanwezig te zijn.

Programma in het kort
De conferentie start om 09.30 uur met een presentatie van Henk Berends, wethouder Sociaal Domein van de gemeente Tynaarlo over de koers die hij vaart en de dilemma’s die hij ervaart bij de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale teams in zijn gemeente.
Dr. Gert Schout, ex-lector OGGz Hanzehogeschool en projectleider Eigen Kracht bij het VU medisch centrum, zal een prikkelende column uitspreken over ‘Hoe de zorg steeds afhankelijkheid reproduceert’. Grondlegger van de presentietheorie, prof. dr. Andries Baart houdt een inleiding over de kracht van de presentiebenadering in de sociale wijkteams.
Hierna zijn er vier masterclasses over de dillema’s met betrekking tot het collectief werken met/in sociale teams op beleidsmatig, bestuurlijk, regie en uitvoeringsniveau.
De conferentie wordt afgesloten met een inspirerende uitzwaaier van, onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur, dr. Marcel Spierts over de nieuwe rol van de sociaal werker in de wijk en in de zorg.
Mr. Drs. Michèle Garnier, dean Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen is dagvoorzitter van deze conferentie.

Inschrijven, kosten en informatie
Inschrijven voor deze conferentie kan vanaf vandaag via de website www.kionn.nl. Ook kunt u ons een mail sturen, met uw naam en functie, naar conferentie@kionn.nl. Wees snel, want er is slechts ruimte voor 150 deelnemers.

De kosten voor deelname aan de conferentie bedragen € 75, - per persoon en € 50, - extra per persoon als uw organisatie met twee of meer personen komt. Deze kosten worden na de conferentie in rekening gebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sisca Sytema: 06-24231530 of info@kionn.nl

We zien u graag op 22 april!

Met vriendelijke groet,


Kennis, Innovatie en Ontwikkeling van Samenlevingsopbouw in Noord-Nederland (KIONN)
Werkplaats Sociaal Domein  Friesland
Werkplaats Sociaal Domein  Noord

Locatie

Burg. Wuiteweg 24
Drachten