Activiteit

Roadshow Permanente Educatie in Utrecht

19 apr
19 april 2016
13:30 tot 17:00
Bijeenkomst
Eline Kolijn
25 februari 2016 | 1 minuut lezen

Het is een actueel onderwerp voor de branche kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: Permanente Educatie. Vanaf 2018 zal permante educatie worden opgenomen in de gewijzigde wet kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Om u als organisatie daarvoor goed voor te bereiden informeren wij u graag over de wijze waarop de permanente Educatie ingericht zal gaan worden voor de branches.

In een aantal regiobijeenkomsten informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen in de doorgaande leerlijn  en het hoe en waarom van permanente educatie in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

We vragen ons als branche steeds opnieuw af wat wij onze kinderen in een snel veranderende wereld willen, kunnen en/of moeten aanbieden. Hoe bereiden we ze voor op de toekomst, stimuleren we talenten en nieuwe vaardigheden? We weten steeds meer over de ontwikkeling van het kinderbrein. Deze nieuwe kindkennis leidt tot nieuwe inzichten waar ons handelen op afgestemd moet worden. En ook in het onderwijs staan de ontwikkelingen niet stil. Noch in het primair onderwijs, noch in de  ROC’s die onze nieuwe medewerkers opleiden.

Hoe gaan wij met al deze veranderingen om en hoe zorgen we ervoor dat we onze kennis, waar nodig, op peil brengen en houden? Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe medewerkers zich van startbekwaam tot vakbekwaam ontwikkelen? En hoe kunnen we als aanbieders van professionele kinderopvang onze meerwaarde nog beter onderbouwen?

In een verdiepende sessie gaan we in op nut en noodzaak van permanente educatie in relatie tot ontwikkelingen rondom en in het vak. U hoort meer over de inhoud en aanpak van de pilot PEPP: het Permanente Educatieplatform voor Pedagogisch Professionals, dat in samenwerking met de Branche Kinderopvang, de MOgroep en met subsidie van het Ministerie van SZW voor de branches wordt ontwikkeld. Er is demo van de website en er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen aan enkele leden van de AGOOP (AviesGroep Ontwikkeling Opleiding Professionals) die al een jaar betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit plan.

Praktisch
Voor wie: Werkgevers en degene die binnen uw organisatie belast is met de nascholing van uw professionals.
Duur bijeenkomst: 13.30 tot 16.00 uur. We sluiten de bijeenkomst af met een borrel van 16.00 tot 17.00 uur.

We heten u en uw collega’s van harte welkom!

Aanmelden kan via de website van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Locatie

Brennerbaan 150
Utrecht
Lid wordenContact