Activiteit

Bijeenkomst over het profiel van de nieuwe social professional

20 dec
Movisie (vergaderzaal 7.2)
20 december 2011
Bijeenkomst
15 december 2011 | 1 minuut lezen

Welzijn Nieuwe Stijl, overheveling van de begeleiding vanuit de AWBZ, decentralisatie van de Jeugdzorg en ook de Wet werken naar vermogen vragen een werkwijze die andere eisen stelt aan het werk van de social professional.

De commissie professionalisering van de MOgroep heeft aangegeven dat het proces om tot (basis)competenties te komen voor de toekomstige professional zeer urgent is en moet worden versneld.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een eerste versie van de set basiscompetenties voor de toekomstig social professional besproken. Deze versie van Movisie is gebaseerd op literatuur en ervaringen/initiatieven uit de praktijk vanuit een aantal projecten. Een volgende versie zal de MOgroep op verschillende en zo effectief mogelijke manieren bespreken met de achterban, onder meer in bestaande commissies en via de website. Met als doel dat uiteindelijk een inhoudelijk fundament wordt gerealiseerd voor de nieuwe social professional dat breed gedragen wordt in de branche. Een fundament dat het uitgangspunt kan vormen voor en kan bijdragen aan (verdere) invulling van professionaliseringsplannen op organisatieniveau.

Lid wordenContact