Activiteit

Kerstdebat: Welkom in de participatiesamenleving?

18 dec
18 december 2015
15:00 tot 18:00
Bijeenkomst
Monique Kaasjager
1 minuut lezen

De komst van grote groepen vluchtelingen brengt Nederland in beweging. Maar er is ook een diepe kloof ontstaan tussen de voor- en tegenstanders. Wat betekent deze polarisatie voor de participatiesamenleving, waarbij we meer voor en met elkaar moeten doen? En hoe welkom is de participatiesamenleving eigenlijk voor vluchtelingen? Op vrijdag 18 december, de middag voor kerstmis, organiseren Movisie, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en Kennisplatform Integratie & Samenleving een debat over deze en andere vragen in de Geertekerk te Utrecht.

Massaal van de bank af
Nederlanders kwamen de afgelopen weken massaal van de bank af. Ze zamelen hulpgoederen in en helpen bij opvangcentra in binnen – en buitenland. Of ze organiseren protestacties en uiten hun ongenoegen tijdens raadsvergaderingen. Beide groepen hebben het gevoel dat ze in actie moeten komen, dat ze niet kunnen blijven toekijken hoe wij in Nederland met de vluchtelingen omgaan.

Daarnaast wordt van de nieuwkomers verwacht dat ze op eigen kracht inburgeren en zelfredzaam zijn. Worden ze daarin wel voldoende ondersteund?  En is er genoeg maatschappelijke draagkracht om hun hier de komende jaren bij te helpen? Hoe kun je dit als gemeente van je burgers vragen en tegelijkertijd in gesprek blijven met de tegenstanders van het gevoerde vluchtelingenbeleid? Kunnen we hierbij leren van immigratiestromen uit het verleden?

Kerstdebat
Tijdens het debat geven voormalig vluchtelingen, beleidsmakers, wetenschappers en actieve burgers hun visie en gaan met elkaar in gesprek. Het debat is een afwisseling van sprekers, discussies, gesproken columns en muziek. Elisabeth van den Hoogen is dagvoorzitter.

De volgende drie vragen staan hierbij centraal:

1.     Wat betekent de polarisatie voor de participatiesamenleving?
2.     Hoe welkom is de ontvangende participatiesamenleving eigenlijk voor vluchtelingen?
3.     Hoe gaan gemeenten om met de spagaat om enerzijds burgers te vragen om zich in te zetten voor vluchtelingen en anderzijds in gesprek te blijven met actieve tegenstanders?

Tijdens het debat zal het nieuwe themanummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over migranten worden gepresenteerd. U bent van harte welkom om bij dit Kerstdebat aanwezig te zijn.

Aanmelden: U kunt zich nu al aanmelden voor het Kerstdebat via www.movisie.nl/kerstdebat.

Locatie

Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht