Activiteit

11e kinderwerkersdag: 'Kijk eens wat ik kan'

02 nov
Amersfoort, Het Klokhuis
2 november 2015
Evenement
Monique Kaasjager
13 oktober 2015 | 1 minuut lezen

Sociaal werkers hebben een lange traditie in het werken met kinderen op wijkniveau. Er zijn allerlei namen voor: combinatiefunctionarissen, sociaal makelaars, buurtpedagogen, en kinderwerkers. Vanuit allerlei functies werken zij met en voor kinderen die opgroeien met meer risicofactoren Opdat kinderen succeservaringen op kunnen doen en mee kunnen doen. Sociaal werkers hebben een pedagogische opdracht, en zijn partners in de opvoeding samen met onder andere ouders en leerkrachten. Hun werk voorkomt duurdere zorg.

De transformatie van het sociale domein is in volle gang. Overal zijn sociaal wijkteams, die dicht bij de mensen in de buurt werken. Burgerkracht, buurtkracht en preventie staat hoog in hun vaandel.

Talentontwikkeling, vroegtijdig problemen signaleren en aanpakken hoort bij dit werk. Gewoonlijk is het kinderwerk een voorliggende voorziening voor de sociaal wijkteams. Toch is de link tussen wijkteams en kinderwerk nog niet overal optimaal. De waarde van het kinderwerk wordt niet overal onderkend. Daarom is het belangrijk dat jij de kernwaarden van het kinderwerk goed kunt verwoorden. Dat geeft houvast en maakt anderen duidelijk wat je doet als professional.

Op de Kinderwerkersdag “Kijk eens wat ik kan!”:

  • vertelt Marcel Spierts over "Spelenderwijs activeren. De verbindende rol van sociaal werk voor kinderen" anno 2015;
  • maak je kennis met inspirerende praktijksituaties in sessies die jij zelf uitkiest;
  • ga je aan de slag in werkateliers;
  • kom je halen en brengen: je wisselt  ideeën en ervaringen uit met collega’s uit het  hele land.

De Kinderwerkersdag 2015  vindt plaats in Het Klokhuis. Dorine Folkertsma, directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie Welzin in Amersfoort, opent de Kinderwerkersdag.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer:

kernwaarden van het kinderwerk; verbinding kinderwerk met school en buurt; geweldloos filosoferen met kinderen; oe bereik je kwetsbare kinderen?; spelen in de buurt; coaching van jongeren als vrijwilligers in het kinderwerk; samenwerken met wijkteams.

Gun jezelf een inspirerende, gezellige, bruisende Kinderwerkersdag!

Schrijf je in via de link op http://www.kinderwerkwinkel.nl voor de 11e Kinderwerkersdag "Kijk eens wat ik kan!" Daar vind je ook meer informatie en het programma.

Geef je op! Voor 15 oktober betaal je minder!

Tot 2 november ?!

Lid wordenContact