Activiteit

Platform Co-Creatie en Doorbrekende Business Cases/ MOgroep en Nyenrode

12 okt
12 oktober 2015
Bijeenkomst
Jacqueline Beekman
2 oktober 2015 | 1 minuut lezen

De MOgroep en Nyenrode zijn in 2015 begonnen met uitvoering geven aan de ambitie om zich als sector stevig te profileren als ‘de sector’ die een cruciale rol speelt bij de realisatie van de doelstellingen van transities en de transformatie. Door het voortouw te nemen om nieuwe innovatieve coalities en samenwerkingsverbanden te initiëren met bv Bedrijfsleven en Welzijn. En het meester zijn in ‘klein houden’ loslaten en groter gaan denken en handelen. De Sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening is met behulp van Nyenrode Business Universiteit (programma “de Ondernemende Branchevereniging”)[1] begin 2015 een innovatietraject gestart met een strategische werkconferentie. Om de lokale initiatieven en projecten  vanuit maximaal leer rendement te faciliteren en ondersteunen start de MOgroep en Nyenrode op 12 Oktober met het platform. 

Doel van het platform is een leer/reflectie omgeving creeren om samen met verschillende experts de projecten die zich aandienen te ondersteunen in hun permanente vooruitgang. Het bespreken van hun dilemma's zonder dat zij door de structuur worden gehinderd.

In eerste instantie komen de projecten aan bod die uit de werkconferentie zijn voortgekomen en tevens voldoen aan de criteria (zie bijlage en kopje ondernemerschap). Vervolgens kunnen ook andere thema's aan bod komen die lokaal als initiatief worden uitgezet.

 

[1] "Het programma ‘de Ondernemende Branchevereniging’ (sinds 2010) is gericht op de uitgesproken wens van MKB- Nederland en brancheverenigingen  om ‘het ondernemerschap’ van de eigen branchevereniging en de aangesloten leden te stimuleren. Deze wens komt voort uit de vraag hoe zij hun leden meer toegevoegde waarde kunnen bieden en uit ontwikkelingen binnen het veranderend landschap waardoor de huidige business- verdienmodellen van zowel leden als brancheorganisaties zelf, aanpassingen verdienen".

Locatie

Straatweg 25
3621BG Breukelen
Nederland