Activiteit

platform steunpunten huiselijk geweld

26 jan
Regarz Amersfoort
26 januari 2012
Bijeenkomst
8 december 2011 | 1 minuut lezen

Platform SHG is bedoeld voor medewerkers van de Steunpunten Huiselijk Geweld. Het platform is een gezamenlijk initiatief van GGD Nederland, Federatie Opvang en de MOgroep. Onderwerpen die op 26 januari langskomen: onderzoek 24-uur bereikbaarheid, toekomstvisie SHG's en Tijdelijk huisverbod. Leden van het platform ontvangen rechtstreeks de uitnodiging en de stukken. Aanvang 10.00 uur, Amersfoort.

Lid wordenContact