Activiteit

Regiobijeenkomst governance: Toezicht op organisatie-overstijgende samenwerking

08 okt
Paterswolde
8 oktober 2015
15:00 tot 17:30
Bijeenkomst
Marije van der Meij
3 augustus 2015 | 1 minuut lezen

Startbijeenkomst Regio Friesland-Groningen-Drenthe

Thema: De rol van de Raad van Toezicht bij organisatie-overstijgende samenwerking

De NVTZ wil meer de regio in. Door het verkleinen van de reisafstand wil de NVTZ de drempel verlagen voor toezichthouders om deel te nemen aan collegiale kennisdeling, reflectie en deskundigheidsbevordering. Daarnaast kan op regionaal niveau beter ingespeeld worden op de thematiek die daar leeft. In het Noorden zijn al eerder twee regiobijeenkomsten door en voor Noordelijke toezichthouders georganiseerd. De volgende bijeenkomst in het Noorden wordt samen met de NVTZ georganiseerd en wordt zo de eerste NVTZ-regiobijeenkomst “nieuwe stijl”. Alle toezichthouders uit Groningen, Friesland en Drenthe worden hiervoor uitgenodigd en we hopen dan ook een van hen als “regio-ambassadeur” aan u te kunnen voorstellen.

Datum/tijd: 8 oktober van 15.00-17.30 uur
Locatie: Familiehotel in Paterswolde , Groningerweg 19
Kosten: Geen. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan vragen wij u een collega-toezichthouder uw plaats in te nemen of u tijdig af te melden, dit i.v.m. reserveringen die voor deze bijeenkomst gedaan worden.

Thema
Naast het geven van informatie over het nieuwe (regio)beleid van de NVTZ, zal de aandacht vooral uitgaan naar het volgende inhoudelijke thema: De rol van de Raad van Toezicht bij organisatie-overstijgende samenwerking. Noord-Nederland is een regio waarin bij uitstek organisatie-overstijgende samenwerking nodig is om gezondheidszorg en de sector welzijn op peil te houden om de gevraagde kwaliteit en veiligheid voor patiënten/cliënten te kunnen blijven bieden. Maar hoe worden de bestuurlijke verantwoordelijkheden dan verdeeld en hoe wordt dit geborgd? Welke rol speelt het intern toezicht? Hoe wordt de kwaliteit en veiligheid van patiënten/cliënten geborgd en wie is waarvoor verantwoordelijk? Kortom: wanneer en waarover is de RvT aan zet bij organisatie-overstijgende samenwerking? Wij verzorgen een boeiend en divers programma waarin deze vragen aan de orde komen. Het definitieve programma wordt u te zijner tijd toegestuurd.
Voor meer informatie, zie de website van de NVTZ

Lid wordenContact