Activiteit

Ledenbijeenkomst Sociaal werk voor ouderen

16 sep
Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
16 september 2015
13:00 tot 17:00
Bijeenkomst
21 juli 2015 | 2 minuten lezen

Sociaal werk en de nieuwe ordening zorg-welzijn
Het sociaal domein verandert. Er ontstaat een nieuwe ordening van zorg en welzijn,  en een nieuwe aanpak gericht op meer preventie en zelfredzaamheid van burgers en minder (dure) zorg. Ouderen blijven langer thuis wonen en moeten meer een beroep doen op hun netwerk. Er komt een verschuiving van het ‘recht op een vast aanbod voor ouderen’ naar het versterken van de eigen kracht en de directe omgeving van senioren.

Vakkracht met expertise
Sociaal werk is een cruciaal onderdeel van die aanpak. De sociaal werker is een breed-georiënteerde vakkracht met ook een bijzondere expertise, bijvoorbeeld voor ouderen.

De sociaal werker voor ouderen snapt hoe groot de impact is van levensloopgebeurtenissen (pensionering, ziekte, partnerverlies). Is iemand met kennis over afnemende competenties van ouderen en compensatiemogelijkheden daarvoor. Iemand die weet waarop je moet letten als je het netwerk rond een oudere wilt versterken en uitbreiden. Die de mantelzorger ondersteunt. En die bovendien kan omgaan met ‘moeilijkere’ ouderen en hun weerstanden. Kortom: iemand die de eigen kracht en het zelfvertrouwen herstelt, in plaats van ouderen tot object van zorg te maken.

Ledenbijeenkomst: uitwisseling van visie en praktijken
De MOgroep organiseert op 16 september een ledenbijeenkomst over de positie van de sociaal werker voor ouderen in het veranderende domein. Voldoet de expertise en hoe borg je dat in opleiding en nascholing? Wat is des professionals en wat kunnen vrijwilligers en mantelzorgers in de zorg voor ouderen? Helpt de generalistische wijkaanpak voor een betere hulp en steun aan ouderen, of dreigt er kostbare expertise verloren te gaan?
Het is een gratis ledenbijeenkomst.

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Het programma

12.30-13.00     Ontvangst en registratie
13.00-13.05     Welkom door Marijke Vos, voorzitter MOgroep
13.05-13.20     Kwaliteit en vakmanschap: sociaal werk voor ouderen in breder perspectief
De tijd van decentralisatie en nieuwe samenwerkingsverbanden vereist dat welzijnsorganisaties zich sterk profileren en onderscheidend zijn. Daarom ontwikkelt de MOgroep samen met de branche een ‘nieuwe kwaliteitskoers’. Leden van de MOgroep hebben de Commissie Kwaliteit en Professionalisering opdracht gegeven om deze koers uit te werken. Uitgangspunten: eenvoud, betekenisvol zijn en betaalbaarheid. De Nieuwe Kwaliteitskoers is gebaseerd op de kwaliteitswaarden van de branche met streefdoelen op het gebied van vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. De kwaliteitswaarden zijn gericht op optimaal presteren en maken bureaucratische systemen zoals certificering en registratie hieraan ondergeschikt. De focus ligt op het vakmanschap. De professional is in deze tijd immers het uithangbord én het kapitaal van organisaties voor sociaal werk.
Presentatie door Marije van der Meij, MOgroep

13.20-13.40     Eenheid in verscheidenheid: kennis, kunde en vaardigheden
Alle sociaal werkers hebben een gemeenschappelijke basis aan kennis, houding en vaardigheden. Daarnaast kunnen ze een bijzondere expertise hebben bijvoorbeeld, voor rond ouderen. Movisie werkt in opdracht van de partners van het Actieprogramma Professionalisering W&MD (MOgroep, vakbonden, BPSW, BVjong en beroepsonderwijs) aan een beschrijving van de gemeenschappelijke basis ofwel het fundament van ‘het huis van sociaal werkers’. Movisie presenteert de hoofdlijnen van dit fundament en geeft een aanzet tot discussie over wat het sociaal werk voor ouderen specifiek aan vakmanschap vraagt.
Presentatie door Maaike Kluft, Movisie

13.40-14.30      Discussie
Wat onderscheid de sociaal werker voor ouderen cq ouderenwerker van de brede sociaal werker?
- Waarin onderscheiden zij zich van bijvoorbeeld zorgprofessionals?
- Wanneer zet je een ouderenwerker in en niet een vrijwilliger?
O.l.v. Marijke Vos, voorzitter MOgroep

14.30 -14.50     Pauze
14.50 -15.50     Ronde tafel: Borgen van expertise ‘ouderen’ in het wijkteam
Interactieve discussie met inleiding door organisatie Sociaal werk
15.55-16.55      Ronde tafel: Borgen van expertise ‘ouderen’ in opleiding en (na)scholing
Interactieve discussie met inleiding door organisatie Sociaal werk en Hogeschool
17.00                  Afsluiting en hapje met drankje

Lid wordenContact