Activiteit

Regiobijeenkomsten oktober 2015 - Vooraankondiging

05 okt
5 oktober Zwolle, 12 oktober Utrecht, 13 oktober Eindhoven
5 oktober 2015
Bijeenkomst
Saskia Mulder
10 juli 2015 | 2 minuten lezen

Drie Regiobijeenkomsten MOgroep oktober 2015, per dag twee bijeenkomsten!!

1- De Nieuwe Kwaliteitskoers  - ochtendprogramma

2- Meten of gemeten worden? - middagprogramma in samenwerking met het Landelijk Contact
    Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW), In voor zorg en Movisie.

Noteer  alvast in uw agenda de data en locaties

  • 5 oktober, Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle
  • 12 oktober, La Vie (Regardz), Utrecht
  • 13 oktober, Gele Kegels, Kennedyplein 1-5, Eindhoven

Aanvangstijd voorlopig programma

  •   9.30 – 13.00            De Nieuwe Kwaliteitskoers

  •  13.00 – 13.30           Lunch en inloop nieuwe deelnemers

  •  13.30 – 17.00           Meten of gemeten worden?

1 - Voorlopig programma - De Nieuwe Kwaliteitskoers. Ochtend  9.30 – 13.00

De tijd van decentralisatie en nieuwe samenwerkingsverbanden vereist dat welzijnsorganisaties  zich sterk profileren en onderscheidend zijn. Daarom ontwikkelt de MOgroep samen met de branche ' een nieuwe kwaliteitskoers’. Leden van MOgroep hebben de Commissie Kwaliteit en Professionalisering opdracht gegeven om dit uit te werken. Uitgangspunten: eenvoud, betekenisvol zijn en betaalbaarheid.

De MOgroep en deze Commissie zullen de Nieuwe Kwaliteitskoers presenteren tijdens de regiobijeenkomsten begin oktober.

De Nieuwe Kwaliteitskoers is gebaseerd op de kwaliteitswaarden van de branche zoals verwoord in de streefdoelen op het gebied van vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. Dit zijn kwaliteitswaarden die gericht zijn op optimaal presteren en die bureaucratische systemen zoals certificering en registratie hieraan ondergeschikt maken.
Om naleving op deze waarden te stimuleren, toetsen en borgen, doet de commissie  een voorstel. Dit voorstel omvat onder andere een nieuwe branchecode, keurmerk en beroepsregister.

Tijdens de regiobijeenkomsten informeren we u over dit voorstel en kunt u in workshops meedenken over verdere uitwerking ervan.

Eén van de 10 Gouden Gemeenten reageert vanuit opdrachtgeversperspectief op de kwaliteitskoers binnen onze branche.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van de MOgroep, directie samen met medewerkers kwaliteit en HRM.

2 - Voorlopig programma - Meten of gemeten worden? Middag 13.30 – 17.00
Hoe weet een gemeente welke kwaliteit en resultaten de organisaties voor sociaal werk kunnen en moeten leveren? Wie bepaalt wanneer ‘het’ goed is? En op welk niveau: inspanningen, prestaties of maatschappelijke effecten? Wanneer bepaal je dit, van tevoren of gaandeweg? Hoe zou gezamenlijke reflectie en gezamenlijk leren van gemeente en organisaties voor sociaal werk vorm kunnen krijgen? Welke praktische methoden en instrumenten zijn er beschikbaar? Waar botst dit ‘leren’ op ‘afrekenen’? En welke afspraken kun je daar dan over maken?

 In deze tijd van transformatie zijn deze vragen noodzakelijker dan ooit. Er is bovendien veel in beweging, maar nog weinig concreet. In deze bijeenkomst buigen gemeenten en organisaties voor sociaal werk zich samen over deze vragen en ontwikkelingen. Met de ervaringen en inzichten die dat oplevert, kunt u in uw eigen lokale context de dialoog met de gemeente en inwoners een impuls geven.

De middagbijeenkomsten focussen op:

  • Zoeken naar indicatoren;
  • Inrichten van een gezamenlijk leerproces;
  • Methoden en instrumenten daarbij;
  • Leerproces versus bekostiging.

Deze middagbijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW), Movisie, In voor zorg!, en de MOgroep. Zo combineren we ‘state of the art’ kennis met ervaringen van zowel gemeenten als organisaties voor sociaal werk.
Er is in het programma ruimte voor ontmoeten en ontdekken.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?

Voor directeuren, managers en stafmedewerkers van organisaties voor sociaal werk.
Voor wethouders, managers en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Het definitieve programma en de uitnodiging volgen later.
Vanaf dat moment kunt u zich inschrijven voor zowel het ochtend- als middaggedeelte, of voor één van beiden.
Leden van het LCGW (wethouders en ambtenaren) en overige geïnteresseerden kunnen zich dan aanmelden voor het middaggedeelte, via het LCGW.

Lid wordenContact