Activiteit

Dock onthult het geheim van de blended dienstverlening

16 apr
Rotterdam, Millinxparkhuis
16 april 2015
14:00 tot 18:00
Congres
Monique Kaasjager
17 maart 2015 | 1 minuut lezen

DOCK werkt sinds 2012 met Blended dienstverlening: een mix van vrijwillige inzet, het sociale netwerk, collectieve dienstverlening en professionals. Medewerkers, burgers en opdrachtgevers zijn enthousiast. Maar wat is de maatschappelijke meerwaarde?

Op 16 april presenteert DOCK ‘Het geheim van DOCK in Charlois’. Deze analyse laat zien wat de opbrengsten zijn van Blended dienstverlening voor de inwoners van de wijk, de gemeente en de maatschappij.

Tijdens deze miniconferentie, die DOCK samen met de MOgroep initieert, worden alle aspecten van Blended dienstverlening belicht. De onderzoekers van Rijnconsult en KokxdeVoogd vertellen over het onderzoek en de effecten van Blended op gezondheid, gezinsrelaties en participatie.

Jenny Zwijnenburg, sociaal werker 2014, vertaalt de theorie naar de praktijk en vertelt over het succes van haar project DOCKwerkers. Klanten en vrijwilligers vertellen over hun ervaringen met het ontwikkelen van een eigen sociaal netwerk en het doen van vrijwilligerswerk. Het delen van kennis staat deze middag centraal. We sluiten af met een borrel.

Meer informatie en aanmelden
De miniconferentie is kosteloos toegankelijk voor beleidsadviseurs, managers, directeuren, bestuurders en raadsleden.
Datum: 16 april, 14.00 tot 18.00 uur (borrel vanaf 17.00 uur)
Plaats: Millinxparkhuis, Millinxstraat 69, Rotterdam

Voor meer informatie over deze middag kunt u contact opnemen met Lydia Straver, lstraver@dock.nl, 06 - 283 161 85. U kunt zich tot 9 april 2015 aanmelden door een e-mail te sturen naar Ria Maasdam, rmaasdam@dock.nl.

Het geheim van DOCK in Charlois
In 2012 kreeg DOCK de opdracht om in Charlois Noord welzijn uit te voeren. De resultaten die DOCK haalt, overtreffen de verwachtingen en liggen ruim boven de met de gemeente afgesproken doelen. Dit is het resultaat van de inzet van Blended dienstverlening. 

Lid wordenContact