Activiteit

Vooraankondiging handelen bij ouderenmishandeling

30 apr
Zaalverhuur7, Boothstraat 7 te Utrecht
30 april 2015
13:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Sandra Wolfsen
5 maart 2015 | 2 minuten lezen

Movisie organiseert, in het kader van het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van VWS voor u een bijeenkomst over handelen bij ouderenmishandeling. Het doel van de bijeenkomst is bij te dragen aan het doorbreken van handelingsverlegenheid bij ouderenmishandeling.

Veel bereikt

Veel is in gang gezet, mede dankzij het Actieplan, maar bijvoorbeeld ook dankzij het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO). Bewustwording, herkenning en signalering van ouderenmishandeling zijn toegenomen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is geïmplementeerd waardoor signalering van geweld in huiselijke kring is toegenomen. Voor grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door professionals in de zorg is de Leidraad veilige zorgrelatie ontwikkeld. We zijn er echter nog niet.

Handelingsverlegenheid

Ondanks alle inzet voor verbetering constateren we nog handelingsverlegenheid. Die ervaren zowel de ouderen zelf als de professionals en vrijwilligers. Beleidsmakers en bestuurders van gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties ervaren dit op andere manieren. Een voorbeeld van een dilemma is het benoemen van niet-pluisgevoelens als ouderenmishandeling, of het in gang zetten van gerichte interventies in een mantelzorgrelatie. Voor gemeenten is het soms lastig om organisaties aan te sturen bij het oppakken van de problematiek.

Programma

Het programma bestaat uit een inkijk in de praktijk, een inleiding en discussierondes over dilemma’s en belemmeringen bij het handelen en mogelijke oplossingen. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe kunnen we ouderen, vrijwilligers en professionals helpen hun belemmeringen te overwinnen? Welke acties zijn (nog meer) nodig om de veiligheid van ouderen in huiselijke kring en binnen zorgrelaties te waarborgen? Het volledige programma krijgt u half maart toegestuurd.

Voor wie?

Vertegenwoordigers van gemeenten, brancheorganisaties, ouderenbonden, beroepsverenigingen en - opleidingen, Veilig Thuis en welzijn- en zorgorganisaties nodigen we van harte uit voor een bezinning op manieren om de handelingsverlegenheid te doorbreken. De diverse partijen nodigen we uit obstakels en dilemma’s te bespreken en ideeën voor verbeteringen aan te dragen. De uitkomsten zijn ook input voor het vervolg op het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’.

Bent u bekend met andere relevante netwerken of overlegvormen binnen uw sector en denkt u dat deze ook op de hoogte gebracht moeten worden van deze bijeenkomst, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze vooraankondiging door te sturen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vanwege het beperkte aantal plaatsen raden wij u aan om u snel aan te melden.

U kunt zich per direct aanmelden via deze link: Online aanmeldingsformulier

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:                                                                Annemiek Goes, a.goes@movisie.nl en/of Wendela Wentzel, w.wentzel@movisie.nl

Lid wordenContact