Activiteit

De Sociaal Werk Olympiade

08 apr
Utrecht, vergadercentrum Vredenburg
8 april 2015
10:00 tot 15:30
Bijeenkomst
Marije van der Meij
24 februari 2015 | 2 minuten lezen

Hoe vertel ik in drie zinnen wat een sociaal werker anno 2015 doet? En hoe kan ik vervolgens in twee zinnen aangeven wat mijn specifieke deskundigheid is?

Dat zijn vragen waar veel sociaal werkers mee worstelen in een wereld van transities en transformaties. Hoogste tijd dus om met experts en geïnteresseerden bij elkaar te gaan zitten en de professionals zélf te bevragen, waar ligt hun kracht? Waarin onderscheiden zij zich van bijvoorbeeld zorgprofessionals? Wanneer schakelen ze andere expertise in? Waarom zet je een sociaal werker in en niet een vrijwilliger?
We zijn op zoek naar duidelijke antwoorden hierop.

Waarom?
Antwoorden op deze vragen helpen professionals om zichtzelf te presenteren en profileren. De antwoorden hebben we ook nodig om het sociaal werk sterk zichtbaarder, herkenbaarder en tastbaarder te maken. Daarom maken we in de Olympiade een eerste bouwtekening voor het “Huis van de Sociaal Werker”. Waaruit bestaat het gemeenschappelijke fundament? Hoe maken we een uitnodigende entree? Wat komt er in de kamers van de verschillende beroepsgroepen?

Voor en met wie?
We mikken op vijftig actieve, betrokken mensen. Voor een rijke oogst streven we naar grote diversiteit:

  • Leden van de beroepsverenigingen NVMW en BVjong.
  • Ongeorganiseerde, maar op de voorgrond tredende beroepskrachten.
  • Inhoudelijke stafmedewerkers, managers en bestuurders van grote en kleine, brede en smalle organisaties in sociaal werk.
  • Docenten en opleidingscoördinatoren van het beroepsonderwijs (mbo, hbo en master).

Wat gaan we doen?
Bij de Olympiade werken we met een geavanceerde digitale methode die snel input verzamelt en clustert. Tijdens groepsgesprekken geven deelnemers per laptop hun opinie door. Die laptops zijn verbonden met een centrale computer die alle bijdragen projecteert op een groot scherm. Plenair gaan we gezamenlijk clusteren en prioriteren, zodat aan het slot duidelijk is waarover consensus bestaat en waarover de meningen uiteen lopen. Op grond daarvan gaan de organiserende partijen1 van deze Olympiade aan de slag om het nieuwe Huis van de Sociaal Werker verder uit te werken.

Doe je mee?
Als het je leuk lijkt om mee te bouwen, meld je dan aan!

Praktisch
Wanneer: woensdag 8 april 2015
Hoe laat: 10.00 - 15.30 uur (inclusief lunch)
Waar: Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht

Aanmelden bij Marieke van Breukelen

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  Paul Vlaar; p.vlaar@movisie.nl, 06 51 18 31 61.

Lid wordenContact